Vederlag for opphold i institusjon

 

 

 

 

Kortidsopphold

Beboere ved omsorgssenteret som er gitt kortidsopphold blir fakturert med en døgnpris de første 60 døgnene. Pr 2018 er denne på kr 160 pr døgn. Regning blir sendt fra kommunekassereren.

Dersom en beboer har mer enn 60 døgn opphold i løpet av et kalenderår blir det fakturert etter satser for langtidsopphold.

 

Langtidsopphold

Dersom man ikke har hatt kortidsopphold i institusjon med 60 dager i et kalenderår skal man ha 30 betalingsfrie dager før oppholdsbetalingen etter langtidssatser begynner.

 

Hovedregelen for betaling i institusjon er følgende:

Det betales 75% av grunnbeløpet  og 85 % av inntekter utover dette.

Inntekter kan f.eks være trygd, renteinntekter, private pensjonsavtaler, aksjeutbytte osv.

Det trekkes fra fordelen av et fribeløp som for tiden er kr. 8.200  pr. år (sats 2018).

 

Det blir fattet eget vedtak om oppholdsbetalingen.

Saksgang vil innebære at det fra omsorgstjenesten blir sendt brev til Nav Pensjon om trekk i trygden tilsvarende det beløp som er oppgitt i vedtaket. Slike trekk kan ta noe tid å få i gang. Frem til trekk i trygd foreligger vil vi fakturere månedlig beløp fra Kommunekassereren i Bjerkreim.

 

Normalt legges det inn inntekter fra pensjon. Det er  ikke lagt inn renteinntekter eller inntekter fra andre så som private pensjoner, aksjeutbytte o.l i denne oppholdsbetalingen da disse forhold normalt ikke er kjent for oss. Dersom dere skulle ha oversikt over slike forhold ber vi dere ta kontakt slik at vi kan legge inn mest mulig riktig oppholdsbetaling. Ellers vil slike forhold komme med under etteroppgjøret for oppholdet.

 

Etteroppgjør

Vi gjør også oppmerksom på at det etter vederlagsforskriftene § 3 sjette ledd skal det foretas ny berekning og ev. etteroppgjør av vederlagsberekninga dersom:

 

  • beboeren sin økonomiske situasjon endrer seg vesentlig
  • tidligere vedtak viser seg å bygga på uriktige opplysninger(f.eks inntekter fra pensjon, renter, aksjeutbytte og lignende)
  • skatteoppgjøret for foregående år viser at det ikke er beregnet riktig vederlag.

 

Resultatet av dette er at om en beboer får restskatt, skal sjukeheimen (kommunen) i utgangspunktet dekka 85 % av denne, og om en får til gode skattepenger, så har sjukeheimen (kommunen) rett på 85 % av disse. Videre får en ei reel etterrekning av formuesavkastning( så som renteinntekter, aksjeutbytte o.l)  da en ved utrekning av vederlag ofte bruker formuesavkastningen frå siste tilgjengelige likning. Disse inntektene er normalt ikke kjent tidligere i året.

En slik etterrekning blir normalt foretatt i løpet av høsten. 

 

 

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 02.01.2018
Fann du det du leitte etter?