Sykehjem - Bjerkreim omsorgssenter

Bjerkreim omsorgssenter - Klikk for stort bilete

 

 

 

 Sykehjemmet har i alt 29 institusjonsplasser. 26 plasser er langtidsplasser og 3 plasser som er avsatt til kortidsopphold tilknyttet rehabilitering eller avlastning.

Sykehjemmet har også øyeblikkelig hjelp seng. Det er fastlege eller legevakt som kan legge inn i dette tilbudet. Tilbudet kan ha en varighet på inntil 72 timer.

Institusjonen er oppdelt i 3 avdelinger hvor 2 er ordinære sykehjemsavdelinger, og en avdeling er spesielt tilrettelagt for personer med demens.

Personalet hos oss arbeider både i hjemmesykepleien og institusjonen, så har du mottatt tjenester fra hjemmesykepleien vil du nok kjenne en del av personalet fra før.

Institusjonen har tilbud om fysioterapi for de beboere som har behov for behandling.

Institusjonen har egen tilsynslege.

Det er også tilknyttet frisør og fotpleie.

 


•Besøksadresse: Bjerkreim omsorgssenter, Vikesågt. 16, 4389 VIKESÅ
•Postadresse: Bjerkreim omsorgssenter, Postboks 17, 4384 VIKESÅ

 

 

 

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 27.09.2018
Fann du det du leitte etter?