Bjerkreim helsestasjon

Babykontroll.JPG - Klikk for stort bilete

 

Velkommen til helsestasjonen i Bjerkreim

Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud for alle barn fra 0-6 år, og er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. Tjenesten skal bedre forutsetningen for god psykisk og fysisk helse ved å fremme trivsel, velvære og mestring av de utfordringer mennesker møter i hverdagen, samt forebygge sykdom og skade.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 51201158
Besøksadresse: Kommunehuset på Vikeså
Postadresse: Postboks 17, 4384 Vikeså

Åpningstider:

Hverdager fra klokken 08.00-15.00

På Bjerkreim helsestasjon møter du:

Grethe Berntsen: Grethe er ledende helsesøster og er dermed ansvarleg leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Bjerkreim kommune. Hun har de fleste konsultasjoner på helsestasjonen.

Kjersti Berge: Kjersti er helsesøster i skolehelsetjenesten og i helsestasjon for ungdom. Hun blir også å finne på helsestasjonen i skolens ferier.

Elin Ramsland Friestad: Elin er familieveildeer og gir foreldreveiledning, holder foreldrekurs, og er koordinator for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Maria Lorentsen og Christine Skår:  Maria og Christine er jordmødre og har svangerskapskonsultasjoner og barselkonsultasjoner.

Barbara Widera: Barbara er helsestasjonslege

Anna Urbanska : Anna er fysioterapeut og deltar på barseltreff v/ 4mnd, og ellers ved behov.

Ta gjerne kontakt med oss dersom de er noe dere lurer på eller dere ønsker en avtale.

Familiens ressurser og eget ansvar er sentrum, helsesøsters rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Helsesøsterkonsultasjonen vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, samtale om søvn og mat, samspill, samt veiledning og samtale rundt utviklingen til barnet. I tillegg er det rom for foreldre å ta opp ting som de  lurer på, eller er opptatt av i forhold til barnet og familiesituasjonen. Etter samtykke fra familien kan helsesøster samarbeide med:

 • Jordmor
 • Fastlege
 • PPT
 • Psykisk helse
 • Fysioterapeut
 • Barnevern

 Helsestasjonstilbudet ved Bjerkreim helsestasjon:

 • Konsultasjon på helsestasjonen v/ jordmor eller helsesøster 1-10 dager etter at dere har kommet  hjem fra sykehuset med den nyfødte.
 • Hjemmebesøk helsesøster 1- 2 uker.
 • 4 uker helsesøster
 • 6 uker helsesøster, 1.vaksine rotavirus, legeundersøkelse.
 • Barseltreff 1-2 mnd, helsesøster og jordmor.
 • Evt. barselsamtale med jordmor v/ 6 uker. 
 • Vektkontroll mellom 2 - 12 uker ved behov.
 • 3 mnd helsesøster. Tilbud om 1. vaksine (Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hep.B influensa type B, pneumokokksykdom og 2. dose rotavirus).
 • Barseltreff 2-3 mnd, tema samspill m/familieveileder.
 • 4 mnd helsesøster
 • Barseltreff 4 mnd, m/ fysioterapeut.
 • 5 mnd helsesøster. Tilbud om 2. vaksine (samme som 1 dose).
 • 6 mnd helsesøster, med legeundersøkelse.
 • Barseltreff 5-6 mnd,m/besøk av tannlegen.
 • 8 mnd helsesøster.
 • 10 mnd helsesøster.
 • 12 mnd helsesøster. Tilbud om 3. vaksine (same som 1 dose), med legeundersøkelse.
 • 15 mnd helsesøster. Tilbud om MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).
 • 18 mnd helsesøster.
 • 2 år helsesøster, med legeundersøkelse.
 • 4 år helsesøster i barnehagen
 • Tilbud om foreldreveiledningskurs: Trygghetssirkelen/Circle of security (COS-p).Trygghetssirkelen er basert på mange tiår med forskning om hva som gir barn en trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner. Kurset kan hjelpe foreldre med å bli tryggere i forståelsen av barns følelser, atferd og behov, og hvordan en kan få et bedre samspill med barnet. Les mer på Circleofsecurity.net og folkom.

 

Publisert av Grethe Berntsen. Sist endra 27.09.2018
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)
Artikkel med kontaktperson (1)
Artikkel (1)