Tilbud til personer med demens

Eldre par.JPG - Klikk for stort bilete

Demens er fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt,
sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd.

Selv om vi dessverre fortsatt ikke har muligheter til å kurere de sykdommene som fører til demens,
er legeundersøkelse og fastsettelse av diagnose viktig. Viktig at en kan få diagnose tidlig i forløpet.

I Norge har over 77.000 personer demenssykdom. I tillegg finnes anslagsvis 25.000 - 30.000 eldre som har problemer med hukommelsen.

 

 

Hvordan får en informasjon om sykdommen demens i Bjerkreim Kommune?

Kontaktinformasjon:       Du kan henvende deg til Bjerkreim Omsorgsenter.

Bjørg B Tengesdal, 40444922 eller bjorg.tengesdal@bjerkreim.kommune.no

Her får du informasjon om det lokale tilbudet for demensrammede, informasjon om rettigheter, søkekreterier og søknadsskjema for hjelpetilbud i din kommune.

I Bjerkreim finnes det et lokalt demensteam, bestående av lege, vernepleier og sykepleier. Når en har mistanke om at en har en demenssykdom, kontakter en fastlegen som igjen kontakter demensteamet. Demensteamet kommer hjem og tar en demensutredning, der en finner ut om en må henvendes videre til spesialisthelsetjenesten for videre utredning.

Bjørg B Tengesdal er demenskoordinator og leder i demensteamet.

Bjørg B Tengesdal, 40444922 eller bjorg.tengesdal@bjerkreim.kommune.no

Dersom noen med demenssykdom trenger et dagtilbud, er det nå opprettet eget dagsentertilbud for denne gruppen pasienter. Ta kontakt med demenskoordinator for nærmere informasjon ( se oveenfor).

Det er også mulig å komme på avlastningsopphold på Omsorgsenteret.

Kommunen har ingen skjermet enhet for personer med demens. Kommunen har tilrettelagt botilbud på institusjon, Bjerkreim omsorgsenter.

Det finnes en pårørendeskole i Egersund, som er for alle Dalanekommunene. Det er en skole som går over 5 kvelder a ca 3 timer og arrangeres om høsten. Her innformeres det om sykdommen demens, hvor man kan få hjelp og hvordan en skal forholde seg til mennesker med denne sykdommen. Kontaktperson: Bjørg B Tengesdal  40444922 / bbtenge@online.no

 Demenslinjen nytt nr 2014 (3).jpg - Klikk for stort bileteDersom du ønsker å snakke med andre utenfor det kommunale tjenesteapparatet kan du kontakte Nasjonalforeningen for folkehelsens kontakttelefon.

 

 

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 23.10.2017
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
Eksterne lenker (2)