Kortidsopphold - rehabilitering

MP900422340.JPG - Klikk for stort bilete

Ved Bjerkreim omsorgssenter kan du søke om korttidsopphold. 

Korttidsopphold i sykehjem er et tilbud til personer som av ulike årsaker har behov for et sykehjemsopphold i en tids­begrenset periode. Tjenesten benyttes i perioder for personer som på grunn av sykdom trenger omfattende tilsyn og hjelp.

Korttidsoppholdet kan være aktuelt i forbindelse med døgnopphold ved rehabilitering eller i forbindelse med overgangspleie ved utskrivning fra sykehus. I tillegg har enkelte behov for sykehjemsplass av kortere varighet i forbindelse med pleie ved livets slutt.

 

For 2017 er satsene følgende:
Korttidsopphold/langtidsopphold sjukeheimen
 Betaling:
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr. årkr 155,- pr. døgn
Langtidsopphold utover 60 døgn pr. år75 % av grunnbeløpet fratrekt et fribeløp på kr 8.000. Av inntekt utover grunnbeløpet betale 85 % av inntekt.
Dag-/nattoppholdkr 80,- pr. døgn

 

Det betales ikke for plassen dersom du har vedtak om avlastningsopphold.

 

Kontaktinformasjon for kortidsopphold.

•Besøksadresse: Bjerkreim omsorgssenter, Vikesågt. 16, 4389 VIKESÅ
•Postadresse: Bjerkreim omsorgssenter, Postboks 17, 4389 VIKESÅ

Telefon 51 45 93 60
 

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 21.01.2014
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Soneleiar
Tlf: 51459360/51459353(direkte)
E-post