Helseteam for barn og unge

Helseteam for barn og unge - Klikk for stort bilete

Deltakere i helseteamet

  • Leder: Ledende helsesøster - Grethe Berntsen.
  • Helsesøster – Kjersti Berge
  • Familieveileder - Elin Ramsland Friestad.
  • Psykisk helsetjeneste – Bente Helen Aanestad
  • Kommuneoverlege - Knut Vassbø.
  • Barnevernstjenesten – Sissel Fagermo Berge.
  • PPT – Willy Ulvang.

 

Møtetider: Vi har faste møter  første onsdag i  måneden, fra 14 -15 på helsestasjonen.

3. onsdag i måneden er det bare helsepersonell i teamet som møtes.

 

Målgruppe: barn og unge i alderen 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte.

 

Hva er helseteam for barn og unge?

  • Et forum for drøfting av kommunen sine tjenester rettet mot barn og unge.                            

 

  • Et forum der foreldre kan søke råd, og evt. få tilbud om foreldreveiledning, eller henvisning videre til rette instans.

 

  • Et forum som foreldre, barnehage, skule kan henvende seg til for å få oppfølgning i påvente av utredning/behandling i 2. linjetjenesten, også oppfølging/behandling i etterkant.

 

Ta gjerne kontakt med en av oss, dersom du ønsker råd og veiledning i forhold til barnet ditt.

 

grethe.berntsen@bjerkreim.kommune.no,

tlf. 51201158.

Publisert av Grethe Berntsen. Ansvarleg Grethe Berntsen. Sist endra 08.03.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Leiande helsesøster
Tlf: 51 20 11 58
E-post