Smittevern

 Smittevern - Klikk for stort bilete

 Det generelle smittevernet er omtala i Smittevernplan for Bjerkreim kommune, sjå link til høgre.

 

Når det gjeld barn som er sjuke i skule og barnehage, se lenker til høgre i margen. 

 

Enkelte grupper skal ha særskilt oppfølging, sjølv om dei ikkje har symptom på sjukdom (informasjon frå Folkehelseinstituttet). Dette gjeld arbeidstakarar i helse/omsorg/skule/barnehage o.l.

To tilstandar krever forebyggande undersøking. All undersøking og behandling er gratis.

 

Tuberkulose

I følge tuberkulosekontrollforskriftens § 3-1 har følgende personer plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

  • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose (grovt sett alle ikke-vestlige land) som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Alle flyktninger og asylsøkere. Du finner liste over land med høy forekomst av tuberkulose på folkehelseinstituttet sine nettsider.  
  • Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det er arbeidsgivers plikt å tilse at undersøkelsen er utført før tiltredelse. Dette gjelder også studenter, hospitanter og au pairer. 
  • Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte. Dette punktet åpner for pliktig undersøkelse ved berettiget mistanke i andre tilfeller enn de som er nevnt over.

 

MRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)

Før tiltredelse eller gjeninntredelse i pasientrettet arbeid i sykehus eller sykehjem, skal følgende personer undersøkes for MRSA:

  • personer som tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver,
  • personer som i løpet av de siste 12 måneder har:  

                      - fått påvist MRSA(selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller

                      - bodd i samme husstand som MRSA- positive, eller

                      - hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr,

  • personer som i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt seg i land utenfor Norden og der har:    

                      - vært innlagt i helseinstitusjon, eller

                      - fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller

                      - arbeidet som helsearbeider, eller

                      - oppholdt seg i barnehjem ellerflyktningeleir

  • personer som har kliniske symptomer på hud/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisink utstyr gjennom hud eller simhinner, og som i løpet av de siste 12 måneder har:

                      - oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden 

Publisert av Grethe Berntsen. Ansvarleg Knut Vassbø. Sist endra 28.06.2017
Fann du det du leitte etter?