Varer og tenester

Handleposer, kutta.JPG - Klikk for stort bilete

 

 

Som forbrukar har vi ulike rettar ved kjøp av varer og tenester.  Nokre rettar er lovfesta, som til dømes i Forbrukerkjøpslova, medan andre er baserte på sedvane eller annan praksis i bransjen, som til dømes byteretten.

 

I menyen til høgre finn du lenker til eksterne ressursar med utfyllande informasjon om forbrukarrettar o.s.v.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 08.07.2014
Fann du det du leitte etter?