Vann og avløp

Vann kan legges inn i bygning når den tilknyttes godkjent anlegg med utslippstillatelse. Det er en forutsetning at anlegget har tilstrekkelig kapasitet.

Etablering av vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, jamfør Plan- og bygningsloven § 20-1. Vær oppmerksom på at dersom et hus eller en hytte skal  knyttes til et eksisterende vann- og avløpssystem, så vil utvendig ledningsarbeid også være søknadspliktig etter PBL § 20-1. Se veiledning til byggesak.

Nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp må behandles etter forurensinssforskriften.
Søknadsskjema finn du i høgre kolonne.

Informasjon om mindre avløpsanlegg.

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 01.10.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ingeniør vann/avløp/miljø
Tlf: 51 20 11 71
E-post  
Gebyr og prisar (1)