Kommunale avgifter

Årsavgift for vann og kloakk er delt på tre terminer i året med forfall i april, august og november. For abonnenter med måler blir avgiften for målt forbruk krevd inn på slutten av året.

Følgende gebyrsatser gjelder:

 

Betalingssatser for vann og avløp
Betalingssatser for vann og avløp (eksl. mva)2017
Tilknytningsavgift vann (BRA ≤ 150 m²)15 000,-
Tilknytningsavgift vann pr m² bruksareal (BRA > 150 m²)100,-
Årsavgift vann2 050
Årsavgift vann med måler800,-
Årsavgift vann m³5,-
Leie av måler370,-
Tilknytningsavgift kloakk (BRA ≤ 150 m²)24 000,-
Tilknytningsavgift kloakk pr m² bruksareal (BRA > 150 m²)160,-
Årsavgift kloakk3 700,-
Årsavgift kloakk med måler1200,-
Årsavgift kloakk m³10,-

 

 

Feieavgift kreves inn en gang i året.

 

Feieavgift
Feieavgift eksl. mva2017
Årlig feieavgift pr pipeløp210,- + mva

 

 

Følgende gebyr blir krevd inn av Dalane Miljøverk IKS, DIM (Årsgebyr for boligrenovasjon er delt på to terminer i året. Hytterenovasjon betales en gang i året):

 

Renovasjonsgebyr DIM
Renovasjonsgebyr DIM (eksl. mva)2017
Årsgebyr bustadrenovasjon2 850,-
Årsgebyr hytterenovasjon1 550,-
Tømmegebyr standard septikanlegg2 615,-

 

Fullstendig oversikt over DIM sine tømmegebyr finnes på hjemmesiden til Dalane Miljøverk IKS

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 29.06.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Saksbehandlar
Tlf: 51 20 11 61
E-post  
Teneste (1)