Adressetildeling

Veiskilt - Klikk for stort bilete

 

Det er kommunen som tildeler vegadresser til adresseobjektene. 

Innen utgangen av år 2011 var alle boliger og næringsbygninger i Bjerkreim kommune knyttet til en vegadresse. Det gjenstår å tildele vegadresse til hytter i hyttefelt.

 

I spredtbygde strøk er husnummer fastsatt som faktor av avstand fra vegens/adresseparsellens startpunkt. Ved å legge til en "0" (null) bak husnummeret får en antallet meter fra vegens startpunkt.

 

Før de enkelte adresseobjektene tildeles en vegadresse er de tilknyttet en matrikkeladresse, som består av gards-, bruks- og eventuelt festenummer. Alle leiligheter har sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er leilighetens unike adresse. Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett.

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 12.10.2015
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ingeniør plan- og byggesak
Tlf: 51 20 11 69
E-post  
Temaside (1)