Eiendomsinformasjon

Logo Kartverket - Klikk for stort bilete

Statens kartverk lanserte den 16.06.2011 den webbaserte tjenesten
Se eiendom.

Se eiendom gir enkel tilgang til eiendomsinformasjon basert på det offisielle eiendomsregisteret, matrikkelen. Matrikkelen inneholder oversikt over blant annet eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Fordi informasjonen hentes direkte fra eiendomsbasen, vil nettsiden alltid være helt oppdatert.

Gjennom Se eiendom vil en ikke få tilgang til opplysninger om eier av eiendommene da dette faller inn under virkeområdet til personopplysningsloven.

Se eiendom inneholder opplysninger om eiendommer i hele landet. Dersom en skal søke oppp en eiendom i Bjerkreim må en derfor skrive slik i søkevinduet: "Bjerkreim-[gnr]/[bnr]/[fnr]. Registrert adresse kan også søkes opp.

Denne kartløsningen egner seg dårlig for kartutskrifter for utarbeiding av situasjonsplaner, for eksempel i forbindelse med byggesaker, i og med en ikke får velge målestokk for utskriften. For utskrift av kart i en bestemt målestokk vises det til veiledning i artikkelen om byggesak.

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 29.12.2017
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
Kommunale tenester (1)