Veiledning byggesak

Under lekene under finnes veiledning om diverse byggesaker. 

Veiledningssiden er under utabeiding. De enkelte lenker vil aktiveres fortløpende så snart veiledningen til aktuelt tema er ferdig.

 

Byggesak

Hus 1 - Klikk for stort bilete

Dokumentasjonskrav
ved søknad om tillatelse til tiltak

Hus 2 - Klikk for stort bilete Ferdigattest i gamle saker
Hus 2 - Klikk for stort bilete Forhåndskonferanse Hus 1 - Klikk for stort bilete Fritatt fra søknad
Hus 1 - Klikk for stort bilete Dispensasjon fra arealplan eller bestemmelser Hus 2 - Klikk for stort bilete Søknad om mindre tiltak uten ansvarsrett

 

Hva skal du bygge?

Hus 3 - Klikk for stort bilete Bruksendring Hus 4 - Klikk for stort bilete Garasje/carport
Hus 4 - Klikk for stort bilete Gjerde og levegg Hus 3 - Klikk for stort bilete Leilighet/hybel
Hus 3 - Klikk for stort bilete

Midlertidige
bygninger,
konsstruksjoner,
anlegg

Hus 4 - Klikk for stort bilete Pipe og ildsted
Hus 4 - Klikk for stort bilete Riving Hus 3 - Klikk for stort bilete Sammenslåing
eller oppdeling av
bolig/leilighet
Hus 3 - Klikk for stort bilete Skilt og reklame Hus 4 - Klikk for stort bilete Støttemur
Hus 4 - Klikk for stort bilete Avkjøringstillatelse
fra offentlig veg
Hus 3 - Klikk for stort bilete Terrasse, veranda, balkong
Hus 3 - Klikk for stort bilete Tilbygg/påbygg Hus 4 - Klikk for stort bilete Uthus
Hus 4 - Klikk for stort bilete Varige konstruksjoner
og anlegg
Hus 3 - Klikk for stort bilete Våtrom

 

Krav til situasjonsplan, tegningsmateriale, avstand og størrelse

Hustegning - Klikk for stort bilete Avstand til
nabogrense, vei,
nærmeste bygning
og vassdrag
 
Hus 6.jpg - Klikk for stort bilete Estetisk
redegjørelse
Hus 6.jpg - Klikk for stort bilete Krav til
situasjonsplan
Hustegning - Klikk for stort bilete Krav til
tegningsmateriale
Hustegning - Klikk for stort bilete Møne-, gesims-
og sokkelhøyde
Hus 6.jpg - Klikk for stort bilete Tomtestørrelse,
grad av utnytting

 

Annen informasjon

Hus 7 - Klikk for stort bilete Informasjon
til tiltakshaver
Hus 8 - Klikk for stort bilete Når nabo skal
bygge
Hus 8 - Klikk for stort bilete Orientering om
klagerett
Hus 7 - Klikk for stort bilete Skifte av ansvarlig
foretak
Hus 7 - Klikk for stort bilete Innsending av
digital post i
byggesaker
   
Publisert av Anette Espedal. Sist endra 02.08.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ingeniør plan- og byggesak
Tlf: 51 20 11 69
E-post