Tilpasningstilskudd fra Husbanken

Husbanken sin logo - Klikk for stort bilete  Søk om midler til å tilpasse boligen din slik at du kan bo hjemme lenger. 

Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette. 

 

Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonom i å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette.
 

Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, - etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 12.07.2016
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kommunalsjef levekår
Tlf: 40001140/51201108
E-post  
Temaside (1)
Teneste (1)
Artikkel (1)
Eksterne lenker (1)