Startlån

 

Startlån er midlar som Husbanken låner ut til kommunen for vidareutlån. Føremålet er at husstandar med bustadetableringsproblem skal få høve til å etablera seg og bli buande i nøkterne og gode bustader.  Låneordninga er i hovudsak tenkt å nyttast til finansiering av bustader for husstander som har utfordringer med å finansiere etablering i eigen bustad.

 

Bjerkreim kommune kan etter søknad yta lån til toppfinansiering ved bygging/kjøp av ny bustad. Bjerkreim kommune har utarbeidd eigne kommunale retningsliner for startlån.  Desse finn du under informasjon i høyremenyen.
 

Kontaktinformasjon:

 

Ansvarleg eining:

Økonomiavdelinga/serviceavdelinga

Telefon:

51 20 11 00

Telefax:

51 20 11 01

E-post:

postmottak@bjerkreim.kommune.no

Besøksadresse/postadresse:

Kommunehuset/Postboks 17

 

4384 Vikeså

Opningstid:

Måndag - fredag
08:00 - 15:00


Saksgang / fremgangsmåte:

Husbanken gir mulighet til å søke elektronisk om startlån og tilskudd. Du finn innloggingsinformasjon og informasjon om startlån og tilskudd på Husbanken si heimeside. Her kan du òg skrive ut papirsøknad, og levera den til kommunen.  Saksbehandlingstida er ca. 3 veker. 

Vedtak om tildeling av lån vert gjort av ei administrativ gruppe beståande av økonomisjef og saksbehandlar frå serviceavdelinga (jfr. kom. vedtak 60/97).

Formannskapet er klageinstans.

Låna blir formidla gjennom Lindorrf.

Søknad sendes til:

Bjerkreim kommune

Postboks 17

4384 Vikeså

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 14.02.2019
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)
Teneste (1)
Artikkel med kontaktperson (1)
Artikkel (1)