Bostøtte

 

Logo Husbanken - Klikk for stort bilete

 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen.  Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.  

Husbanken sine nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen, og hvilke inntektsgrenser som gjelder. 

Sjekk om du kan få bostøtte

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir.  Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned.  Utbetaling skjer ca. 10. i påfølgende måned. 

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til: Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4384 Vikeså.

 

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.  Men du må melde fra skriftlig til kommunen

  • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
  • hvis du/ dere flytter til en ny bolig (da må du søke på nytt)
  • hvis èn eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.  I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema.  Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søkebostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

 

Mer informasjon

Du finner informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider, eller du kan kontakte serviceavdelinga i Bjerkreim kommune for å få hjelp og veiledning. 

 

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 27.09.2018
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)
Teneste (1)
Artikkel med kontaktperson (1)