Behov for tilsynsførere

 

Barneverntjenesten i Bjerkreim har behov for flere tilsynsførere for barn i fosterhjem.

 

Har du tid og lyst til å forplikte deg overfor barn og ungdom som bor i fosterhjem og som trenger tilsynsfører?

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet flytter inn i et privat hjem, noe som begrenser mulighetene for åpenhet og innsyn i hvordan barnet har det. For noen barn kan det være vanskelig å snakke med andre om hvordan de har det. En tilsynsfører skal føre kontroll og se til at fosterbarnet har det godt i fosterhjemmet. Tilsynsfører skal ha minimum 4 tilsynsbesøk kvart år. Det skal skrives rapport etter hvert tilsynsbesøk. Rapporten skal sendes til barneverntjenesten i den kommunen fosterbarnet bor.

 

Som tilsynsfører har du ansvar for å påse at fosterhjemmet er et godt sted for barnet. Du skal også være en støtteperson, en samtalepartner og et talerør for barn som kan være i lojalitetskonflikt mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjeneste.

For å bli tilsynsfører må du ha fylt 20 år og være en trygg voksen. Sosialt engasjement og gode kontaktskapende ferdigheter er nødvendig. Det kan være utfordrende å etablere kontakt, men desto kjekkere blir det når du lykkes og står i oppgaven over tid. Videre må du ha pågangsmot og drivkraft til å lage avtaler og gjennomføre tilsynsførerbesøkene, med påfølgende rapportinnlevering til barneverntjenesten. Arbeidet lønnes med 200 kroner per time.

 

Høres dette noe ut for deg ta gjerne kontakt med barneverntjenesten i Bjerkreim kommune

Saksbehandler Ann Cecilie Tengesdal på telefon 4000 11 06

Leder Sissel Fagermo Berge på telefon 4000 11 37

 

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 28.06.2017
Fann du det du leitte etter?