Barn i Dalane trenger fosterforeldre

Barn trenger fosterhjem - Klikk for stort bilete

 

Mer enn 100 barn i Sør-Rogaland trenger et nytt, trygt hjem.  8 av dem bor i Dalane.  Kan du bety en forskjell for ett av dem? 

I Dalane er det i dag 65 fosterhjem. De gjør en kjempeviktig jobb! Men de siste årene er det stadig flere barn som trenger et nytt hjem. Derfor trengs det også enda flere fosterhjem.

 

De aller fleste fosterforeldre trives godt med oppdraget sitt. Faktisk så anbefaler 8 av 10 fosterforeldre i Sør-Rogaland andre å ta imot et fosterbarn (Fosterhjemsundersøkelsen i Rogaland i 2013). På spørsmål om hvorfor de kommer med denne anbefalingen, var det to begrunnelser de aller fleste krysset av for: «Gleden ved å se positiv endring hos barnet» (99 prosent*) og «berikende å hjelpe et fosterbarn» (96 prosent). Veldig mange krysset også av for «utviklende for egne barn».

 

Heldigvis har barn som er i en vanskelig situasjon medspillere i Dalane. EIK vil i høst, sammen med Bufetat og de fire kommunene i Dalane, arbeide for å rekruttere flere fosterforeldre her. Interesserte kan delta på informasjonsmøte:

 

Tid:      16. oktober kl. 19.00

Sted:   Grand Hotell i Egersund

 

Hvis noen kjenner at interessen for å bli fosterforeldre styrkes, så kan de også delta på uforpliktende kurs (PRIDE) i november og januar.

 

Barna som trenger fosterhjem er veldig forskjellige. Det samme er de som har valgt å bli fosterforeldre. Du trenger ingen utdannelse, men du må kunne gi trygg og forutsigbar omsorg, lytte og gi barnet en følelse av å være verdsatt. Du vil få god opplæring.

 

Er du interessert i å vite mer, så vil vi i Fosterhjemstjenesten i Bufetat gjerne hjelpe deg. Da kan du ta kontakt med en av disse:

 

Du finner også mer informasjon på fosterhjem.no/Stavanger. Og hvis du klikker her så finner du noen få av barna som trenger fosterhjem i Sør-Rogaland beskrevet.

 

Gå også gjerne inn på Fosterhjemstjenestens Facebook-side og klikk på like.

 

Bufetat - Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Vest

 

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 25.08.2014
Fann du det du leitte etter?