Familievernkontoret

  

Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernets tilbud er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med familievernkontoret.

Kontaktinformasjon:

Familievernkontoret i Sør-Rogaland, Avd. Jæren og Dalane

Tlf: 51 53 81 50

E-post: familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

For spørsmål /timebestilling: ring 51 53 81 50 - kl. 08.00 - 14.00.

Vi har kontor:

Stavanger: Klubbgata 5

Bryne: Hetlandsgata 9

Egersund: Nytorget 6 (DNB-bygget) 3. etg.

Kontoret er tilsluttet Kirkens Familievern og har driftsavtale med Statens Barne- ungdom - og Familievern, region vest. (bufetat.no). Du kan lese mer om oss på www.kirkensfamilievern.no


 

Målgruppe:

Vi tar imot enkeltpersoner, par og familier - unge og eldre.


 

Saksgang / fremgangsmåte:

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgiving når det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Samtaleterapi for par og familier er det viktigste tilbudet. Familievernkontoret er tverrfaglig sammensatt, og de ansatte har videreutdanning i familieterapi. De som arbeider i familievernet har taushetsplikt.

Mekling ved separasjon og skilsmisse

Familievernkontoret utfører mekling for ektepar med felles barn under 16 år når paret skal separeres/gå fra hverandre. Foreldre som ønsker å reise sak for retten om barns bosted og samvær elelr foreldreansvar, må først møte til mekling.

Utadrettet virksomhet

Familievernet driver informasjon og opplæring på familie og samlivsområdet. Målgruppen kan være offentiligheten, lag og foreninger, media, skoler og andre faggrupper. Vi har kurs for foreldre som har gått fra hverandre, som du kan lese mer om på www.fortsatt.foreldre.no , vi har samtalegrupper for barn og grupper for steforeldre.

Bestilling av time

Ta kontakt med oss hvis du ønsker rådgiving i vanskelige familieforhold eller mekling ved separasjon og skilsmisse. Du kan ringe selv å bestille time, og eller du kan få noen andre å ringe deg.


 

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om familievernkontorer av 1997

Lov om barn og foreldre (barnelova) av 2003

Statutter for stiftelsen Kirkens Familievernkontor i Egersund


 

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Familievernkontoret i Egersund v/ Jon Aarsland, daglig leder - ( familievernkontoret.egersund@bufetat.no

 

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 04.08.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Saksbehandlar
Tlf: 51 20 11 63
E-post  
Eksterne lenker (1)