PP-tjenesten

Gutter som leser. Foto - Klikk for stort bilete

 

 

Opplæringsloven § 5-6 pålegger alle kommuner å ha en PP-tjenesten.  Tjenesten har ansvar for sakkyndige vurderinger.  Det betyr at PPT skal vurdere om et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp hjemme eller i barnehagen.  PPT skal også vurdere om elever har behov for spesialundervisning i skolen.  

 

PPT skal være et støtte- og hjelpeapparat for barnehage og skole.  De skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette for barn og unge med særlige behov.  PP-tjenesten i Bjerkreim er felles med alle kommunene i Dalane.  PP-tjenesten er lokalisert i Egersund. 

 

Besøksadresse: Lerviksgården, 2. etg

Postbadresse: Postboks 580, 4370 Egersund

Tlf.: 51 46 82 70

Faks.: 51 46 81 09

E-post: ppt@eigersund.kommune.no

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 29.09.2016
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Tlf: 51 20 11 13
E-post