Praksis for opptak i kommunale barnehager

Barn som leker med klosser - Klikk for stort bilete

Kommunestyret i Bjerkreim vedtok i møte den 15.04.15, i sak 012/15, regler for endret praksis når det gjelder inntak av barn i kommunale barnehager etter hovedopptaket. 

Gjennom flere år har det vært mulig å få barnehageplass nesten når som helst, fordi det har vært ledig kapasitet i barnehagene.  Dette er en dyr løsning, fordi det da er vanskelig å beregne hvor mange voksne barnehagen vil trenge gjennom året.  Det nye vedtaket sier at kommunen skal tilby plass til de som har rett på barnehageplass etter loven. Dersom det blir ledig plass etter hovedopptak, vil barnehagen utnytte ledig kapasitet ved å tilby barnehageplass til søkere som ikke har lovfesta rett til plass. 

Saken ble endelig behandlet i kommunestyret 15.04.15.  For å ha rett til plass må det søkes innen søknadsfristen som er 1. mars hvert år.

 

Rådgiver barnehage

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 03.01.2018
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)