Barnehageplass i Bjerkreim

Mange spennende ting for barna - Klikk for stort bilete  

Det er tre barnehagar i Bjerkreim kommune: Skjeraberget barnehage på Vikeså, Røysekatten barnehage på Bjerkreim og den private barnehagen Storafjellet FUS barnehage på Vikeså. Det er samordna opptak til desse barnehagane.

Hovedopptaket 2018/2019:

Søknadsfrist er 1. mars.

Det tilbys tre, fire og fem dagars plassar i barnehagane i Bjerkreim.

Vi ønskjer å motta alle søknader elektronisk. For å levera elektronisk søknad, må du logga deg på vårt elektroniske søknadssenter, der du finn søknadsskjema for barnehageplass. NB! Du treng personnr. til føresette og barnet det søkes plass for. søknadsskjema for.

Informasjon om betalingsregler og oppsigelse:

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen blir endret hvert år og reguleres av Stortinget. Gjeldende satser finner du på nettsiden til Utdanningsdirektoretet.

I Bjerkreim har vi 11 betalingsmånder fra 15. i måneden til 14. i måneden etter. 15/7-14/8 er betalingsfri. I tillegg kommer kost (matpenger).

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i vår kommune, har du rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Utdanningsdirektoratet har oversikt der du kan sjekke om du kommer inn under denne ordningen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Utdanningsdirektoratet har oversikt der du kan sjekke om du kommer inn under denne ordningen.

For søknad om reduksjon av foreldrebetaling, samt gratis kjernetid kan rådgiver oppvekst kontaktes på tlf. 51 20 11 15.

Oppsigelse av plass:

Dersom en barnehageplass blir oppsagt i løpet av et barnehageår, må en betale for plassen ut måneden samt for neste måned etter plassen er oppsagt. Dersom et barn slutter i barnehagen etter 1. april må en betale for plassen ut barnehageåret det vil si til og med faktura 15/6 -14/7.

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 25.01.2018
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)
Artikkel med kontaktperson (2)
Eksterne lenker (1)