Barnehageopptaket 2017/2018

Sandleker - Klikk for stort bilete

 

 

Nytt barnehageår starter 15.08.2017.  Alle som har søkt innen fristen til hovedopptaket som var 1. mars har fått plass.  Søknader som kommer etter fristen, blir vurdert ut fra ledig plass og pedagogisk bemanning i den enkelte barnehage.

Søknadsskjema finner du i vårt elektroniske søknadssenter.

NB! Sjekk at du søker på riktig skjema

Det ligger tilgjengelige søknadsskjema for både inneværende barnehageår og kommende barnehageår på nettet.  Vær oppmerksom på hvilket år du velger for søknaden din.  Dette er viktig for å få søknaden korrekt registrert i fagsystemet vårt. 

 

Hvem har rett på barnehageplass?

I 2016 ble det utvidet rett til barnehageplass for de barna som fylte 1 år i september og oktober i søknadsåret. For kommende barnehageår er dette blitt utvidet, og gjelder også for november. Det betyr at barn som fyller 1 år innen utgangen av november 2017, og som søker innen opptaksfristen, har rett på barnehageplass.

Kommunen praktiserer samordnet opptak for privat og kommunale barnehager. 

For ytterlig informasjon eller hjelp, ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage, eller rådgiver oppvekst Kathrine Solberg på tlf. 51 20 11 15.

Rådgiver oppvekst

Publisert av Brit Fuglestad. Sist endra 18.07.2017
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Rådgivar oppvekst
Tlf: 51 20 11 15
E-post  
Saksbehandlar
Tlf: 51 20 11 63
E-post  
Teneste (1)