Udir.no - læringsmiljø

Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø.  Med ”læringsmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

 

Utdanningsdirektoratets nettside finnes bl.a. informasjon om temaet læringsmiljø og mobbing.

 

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 13.08.2015
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Tlf: 51 20 11 13
E-post  
Temaside (1)
Artikkel (1)
Eksterne lenker (1)