Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning blir til daglig kalt Læringsmiljøsenteret og er en del av Humanistisk fakultet i Stavanger. Senteret skal hjelpe nasjonale styresmakter med råd og tjenester, medvirke til å realisere satsinger innenfor utdanningspolitikken og bidra til bedre læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. Senteret utfører oppdraget, gitt av Utdanningsdirektoratet, gjennom faglig utvikling i komuner og skoler, forskning og relevant undervisning.

 

På nettsidene til Læringsmiljøsenteret finner en blant annet informasjon om:

 

Mobbing

Hva er mobbing, og hvordan går man fram for å forebygge og hindre den? Hensikten med dette temaet på nettstedet, er at det skal bidra til mindre mobbing og til bedre oppfølging.

 

Barn og unges utfordringer

Elever har ulike erfaringer og forutsetninger for å fungere både faglig og sosialt på skolen. Det er som regel stor bevissthet om at ulike skolefaglige læreforutsetninger krever tilpasset opplæring, men elevene har også ulikt utgangspunkt når det gjelder atferd og følelser.

 

Motivasjon og lærelyst

Motivasjon og lærelyst er avhengig av korleis elevane svarer på tre spørsmål, seier professor Edvin Bru som i mange år har forska på kva som motiverer barn og unge til å lære.

 

Klasseledelse

Vi har andre målsettinger med dagens skole enn tidligere. Skolen av i dag er kompleks. Elevene respekteres som individuelle og kompetente, lærere skal involvere alle i samarbeidsprosesser rundt læring og dannelse. Kanskje elevene har problemer med å forstå skolekonteksten? Er den ikke tydelig nok? Det er her klasseledelse blir viktig.

 

Skoleutvikling og ledelse

Skoleutvikling er avhengig av god ledelse på flere nivå. Skoleeier, skoleledere og lærere har et felles ansvar for framdrift i skoleutviklingsarbeidet. I endringsprosessen lærer skoleansatte sammen og av hverandre.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 12.07.2016
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Tlf: 51 20 11 13
E-post  
Temaside (1)
Artikkel (1)
Eksterne lenker (1)