Kommunalt ordensreglement

 

Skoleeier skal i følge opplæringsloven §§ 2-9 og 3-7 fastsette en forskrift om ordensreglement. Ordensreglementets formål er å regulere elevenes oppførsel på skolen og på den måten sikre et godt psykososialt miljø for alle.

 

Alle skolens rådsorganer har fått anledning til å uttale seg om reglementet, før det ble behandlet i levekårsutvalget og vedtatt i kommunestyret 12.06.13.

 

Kommunalt ordensreglement for skolene i Bjerkreim (PDF, 54 kB)

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 13.08.2015
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Tlf: 51 20 11 13
E-post  
Temaside (1)
Artikkel (2)