"Elevenes arbeidsmiljølov"

Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø og kalles ofte "elevenes arbeidsmiljølov".  Loven gir eleven en rett til et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. Dette er en individuell rett og er viktig i forhold til den enkelte elevs trivsel og læringsutbytte.

 

I den forbindelse har Bjerkreim kommune utarbeidet en plan med retningslinjer (PDF, 2 MB) for skolenes arbeidet med det psykososiale miljøet. Planen har som formål å være et redskap for skolene i arbeidet for å sikre elevenes rett til et godt skolemiljø. Den skal være en prosedyre for skolene når det oppstår brudd på retten til et godt skolemiljø, bidra til at avvik håndteres på en god måte i tråd med lovens ordlyd, og ha en særlig funksjon i det forebyggende arbeidet for et godt skolemiljø. Planen vil også inngå som en del av skoleeiers kvalitetssikringssystem jfr Oppll § 13-10.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 13.08.2015
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Tlf: 51 20 11 13
E-post  
Temaside (1)
Artikkel (1)