Tenester i Bjerkreim kommune

Bjerkreim kommunehus. Foto - Klikk for stort bilete

 

 

 

Teneste er eit omgrep for dei oppgåvene kommunen og det offentlege tilbyr innbyggjarane. Det gjeld både lovpålagde oppgåver og oppgåver vi sjølv har teke på oss å tilby.

 

Tenestene på denne nettsida er sortert etter LOS-strukturen, ein nettstruktur som er utvikla spesielt for offentlege nettstader, og som skal gjera det enkelt å finna fram til tenestetilbodet vårt sjølv om du ikkje veit korleis kommunen er organisert.

 

Heile LOS-menyen ser du til venstre her, men det er snarvegar/knappar til dei mest aktuelle tenestene på framsida.

 

Punktet Tenester i toppmenyen vil alltid ta deg tilbake til LOS-strukturen.

 

Du kan lese meir om LOS-strukturen på lenka i høgremenyen.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 30.07.2015
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Leiar serviceavdelinga
Tlf: 51 20 11 60
E-post  
Informasjon (1)