Bjerkreim kommune

Pris

Pris

BARNEHAGEPLASS - Fra 01.08.2019 er prisen for en full barnehageplass 3 040 kr pr måned.

Prisen for delte plasser fra 01.08.2019 er:

  • 4 dagers plass 2 918 kr pr måned.
  • 3 dagers plass 2.188 kr pr måned.

Vi har søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer to, og 50 % for barn nummer tre. Moderasjonen gis til søsken som bor fast sammen på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.

 

KOST - Kostprisen er 19 kr pr dag - 380 kr for en måned. Det inkluderer:

  • Kl. 08.00 - Frokost
  • Kl. 11.00 - Lunsj
  • Kl. 14.00 - Ettermiddagsmat

 

EKSTRA DAG - Du som ikke har full plass, kan kjøpe ekstra dag når du trenger det.  Prisen er 300 kr pr . dag. Søknadskjema finner du under skjema.

 

REGNING - Plass, kost og ekstra dager kommer på samme regning. Det betales for 11 måneder i året fra den 15. i hver måned. Betalingsfri måned er mellom 15.07 og 14.08.

 

REDUSERT BETALING - Familier med lav inntekt, kan søke kommunen om:

  • Redusert foreldrebetalingen
  • Gratis kjernetid for barn fra 2 år og oppover. 

Du finner rutiner og skjema på kommunens hjemmeside. 

 

LEIE AV LOKALER - Du kan leie kjøkken/fellesrom og garderobe hos oss for 700 kr. Er leietiden kortere enn 3 timer, er det halv pris. Søknadsskjema finner du under skjema. Skjema ligger under "Greit å vite for foreldre." 

Vi leier ut til kl. 22.00. 

Mari Skjefrås
Styrer
E-post
Telefon 51 45 93 40
Mobil 404 44 906