Tverrfaglig samarbeid

 

"Tidlig innsats" er et begrep de fleste har hørt. Det betyr at barn skal få hjelp så tidlig som mulig, så de slipper å dra med seg utfordringer gjennom hele livet. Tverrfaglig samarbeid er et "must" skal vi få til dette. Vi har hver vår synsvinkel ut fra vårt fagfelt. Sammen får vi et rikere bilde.

 

Barnehagene i Bjerkreim har hvert sitt URT (utvidet ressursteam), som kommer sammen minst et par ganger hvert år. Her møter helsesøster, psykiatrisk sykepleier, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og barnevernet. Dette er et rådgivende organ hvor vi kan drøfte generelle problemstillinger eller anonyme bekymringer. Vi har også mulighet til å drøfte bekymringer for enkeltbarn hvis foreldrene ønsker det. Da er foreldrene med på URT møtet.

 

Et annet tverrfaglig tiltak er 4 års kontroll i barnehagen. Helsesøster har vekt og målebånd stående på møterommet vårt. Så kommer foreldrene til kontroll i barnehagen istedenfor på helsestasjonen. Kontrollen blir gjennomført som vanlig, men på slutten er pedagogisk leder invitert inn i samtalen med foreldre og helsesøster. Foreldrene kjenner barnet sitt, helsesøster kjenner barnet fra kontrollene, og pedagogisk leder kjenner barnet fra barnehagen. Til sammen har de et vidt bilde av hvem barnet er, og kan oppdage og ta tak i utfordringer.

 

 

Fire barn. Tegning - Klikk for stort bilete

 

 

 

Publisert av Mari Skjefrås. Sist endra 08.07.2015
Fann du det du leitte etter?