Foreldresamarbeid

 

"Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte.

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene." Rammeplanen del 5

 Voksne.Tegning - Klikk for stort bilete

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte. Hos oss møtes foreldrerådet i forbindelse med foreldremøtene, men kan elles samles når som helst som rådet kjenner behov for det. Representantene som foreldrene velger til samarbeidsutvalget, leder foreldrerådet.

 

Samarbeidsutvalget 2017-2018 består av:

 

Foreldrerepresentantene:

  • Pornpimon Sriprasert 
  • Lina Gjedrem
  • Varamann: velges 06.09.2017

 

Personalrepresentatene:

  • Margunn Solheim
  • Anne K. Furuseth 
  • Varamann: velge 14.08.2017

 

Sekretær og møteleder:

  • Mari Skjefrås.

****************************************************************************************************

Møtene for barnehageåret 2017-2018 blir:

  • torsdag 14.09.2017 kl. 15.00
  • torsdag 08.03.2018 kl. 15.00
  • torsdag 21.06.2017 kl. 15.00

 

Du vil finne referatene fra møtene som vedlegg margen.

Publisert av Mari Skjefrås. Sist endra 23.03.2018
Fann du det du leitte etter?

Relaterte ressursar