Pris

 

Dame med sparegris. Tegning. - Klikk for stort bilete Prisen for en full barnehageplass er 2.730 kr pr måned.

Prisen for delte plasser er:

  • 4 dagers plass 2.184 kr pr måned.
  • 3 dagers plass 2.048 kr pr måned.

Vi har søskenmoderasjon på 30 % for barn nr to og 50 % for barn nr tre. Moderasjonjen gis til søsken som bor fast sammen på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.

 

Kostprisen er 19 kr pr dag - 380 kr for en måned. Det innkluderer:

  • Kl. 08.00 - Frokost
  • Kl. 11.00 - Lunsj
  • Kl. 14.00 - Ettermiddagsmat

 

Det er mulig å kjøpe en ekstra dag de dagene vi har ledig kapasistet. Søknadskjema finner du under fanen "Skjema." En ekstra dag koster 300 kr.

Plass, kost og ekstra dager kommer på samme regning.

Det betales for 11 måneder i året den 15. i hver måned. Betalingsfrimåned er fra 15.07 til 14.08.

Et barn som slutter i barnehagen etter 01.04, må betale for plassen ut barnehageåret. Ellers i året betaler en for plassen ut den måneden en leverer oppsigelsen, og måneden etterpå.  

Ingen familier skal betal mer enn 6 % av sin totale inntekt for en barnehageplass. De som gjør det, kan søke kommunen om reduksjon i foreldrebetalingen.

Familier med barn på fire eller fem år som tjener mindre enn 405 000 kroner, skal få 20 timer i uken med gratis barnehage. De som gjør det, kan søke kommunen om reduksjon i foreldrebetalingen.

Publisert av Mari Skjefrås. Sist endra 27.06.2017
Fann du det du leitte etter?