Kvifor logge inn?

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til logg over tidlegare innsendte skjema må du logge deg inn. Du vil også få førehandsutfylt registrerte brukaropplysninger i dei ulike elektroniske skjemaene du nyttar.

Fann du det du leitte etter?

Skjemakategoriar

Administrasjon Kultur og fritid Politikk
Barn og familie Landbruk Skule og utdanning
Bustad og eigedom Natur og miljø x Skjema for ansatte i Bjerkreim kommune
Helse, omsorg og sosiale tenester Næring, sal og skjenking

Logg inn