Korleis søkje?

Når du skal bruke eit digitalt skjema, gjer du følgjande:

  1. Klikk på lenken til det skjemaet du ønskjer å nytte.
  2. Klikk for å lese personvernerklæringa, og kryss av i boksen for at du har lest den.
  3. Klikk Neste-knappen.
  4. Start utfyllinga av skjemaet, og bruk Neste-knappen for å gå vidare til neste skjemaside.
  5. Fortsett utfyllinga på kvar skjemaside til du kjem til siste skjemaside, som er oppsummeringa.
  6. Kontroller at oppsummeringa stemmer, og klikk på Send inn-knappen.
Fann du det du leitte etter?

Skjemakategoriar

Administrasjon Kultur og fritid Politikk
Barn og familie Landbruk Skule og utdanning
Bustad og eigedom Natur og miljø x Skjema for ansatte i Bjerkreim kommune
Helse, omsorg og sosiale tenester Næring, sal og skjenking

Logg inn