Korleis søkje?

Når du skal bruke eit digitalt skjema, gjer du følgjande:

  1. Klikk på lenken til det skjemaet du ønskjer å nytte.
  2. Klikk for å lese personvernerklæringa, og kryss av i boksen for at du har lest den.
  3. Klikk Neste-knappen.
  4. Start utfyllinga av skjemaet, og bruk Neste-knappen for å gå vidare til neste skjemaside.
  5. Fortsett utfyllinga på kvar skjemaside til du kjem til siste skjemaside, som er oppsummeringa.
  6. Kontroller at oppsummeringa stemmer, og klikk på Send inn-knappen.
Fann du det du leitte etter?

Skjemakategoriar

Barn og familie Kultur og fritid Politikk
Bustad og eigedom Landbruk Skule og utdanning
Helse, omsorg og sosiale tenester Næring, sal og skjenking

Logg inn