SU møte

SU møte


SU - "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." § 4 i barnehageloven

Samarbeidsutvalget 2016-2017 består av:

Foreldrerepresentantene:

  • Håvard Gjedrem
  • Hilde Egeli

Personalrepresentatene:

  • Bertha Svela

 Sekretær og møteleder:

  • Valbjørg
Fant du det du lette etter?