Bjerkreim kommune

Priser vann og avløp

Priser vann og avløp

Betalingssatser for vann og avløp
Betalingssatser for vann og avløp (eksl. mva) 2019
Tilknytningsavgift vann (BRA ≤ 150 m²) 13800,-
Tilknytningsavgift vann pr m² bruksareal (BRA > 150 m²) 92,-
Årsavgift vann 1800,-
Årsavgift vann med måler 800,-
Årsavgift vann m³ 4,-
Leie av måler 370,-
Tilknytningsavgift kloakk (BRA ≤ 150 m²) 21000,-
Tilknytningsavgift kloakk pr m² bruksareal (BRA > 150 m²) 140,-
Årsavgift kloakk 3200,-
Årsavgift kloakk med måler 1200,-
Årsavgift kloakk m³ 8,-