Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Priser vann og avløp

Priser vann og avløp

Betalingssatser for vann og avløp
Betalingssatser for vann og avløp (eksl. mva) 2020
Tilknytningsavgift vann (BRA ≤ 150 m²) kr 12 000
Tilknytningsavgift vann pr m² bruksareal (BRA > 150 m²) kr 80
Årsavgift vann kr 2 800
Årsavgift vann med måler kr 1 550
Årsavgift vann m³ kr 5
Leie av måler kr 370
Tilknytningsavgift kloakk (BRA ≤ 150 m²) kr 18 000
Tilknytningsavgift kloakk pr m² bruksareal (BRA > 150 m²) kr 120
Årsavgift kloakk kr 4 400
Årsavgift kloakk med måler kr 2 150
Årsavgift kloakk m³ kr 9