Priser vann og avløp

Se hvordan vi beregner avgiften.

Betalingssatser for vann og avløp
Betalingssatser for vann inkludert mva. 2024
Tilknytingsavgift vann inntil BRA 150 m² kr 15 000
Tilknytningsavgift vann, i tillegg per m² for BRA over 150 m²) kr 100
Årsavgift vann uten vannmåler kr 1900
Stipulert forbruk vann per m² BRA kr 7
Årsavgift vann med vannmåler kr 1900
Forbrukt vann per m³ 10
Leie av måler kr 475

 

Betalingssatser for kloakk inklusiv mva.
Betalingssatser for kloakk inklusiv mva. 2024
Tilknytningsavgift kloakk inntil BRA 150 m² kr 27 000
Tilknytningsavgift kloakk, tillegg per m² for BRA over 150 m² kr 180
Årsavgift kloakk uten vannmåler kr 5 375
Stipulert kloakkmengde per m² BRA kr 9,20
Årsavgift kloakk med vannmåler 5 375
Kloakk per kubikkmeter kr 16,50