Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Priser vann og avløp

Priser vann og avløp

Betalingssatser for vann og avløp
Betalingssatser for vann og avløp (eksl. mva) 2021
Tilknytningsavgift vann (BRA ≤ 150 m²) kr 12 000
Tilknytningsavgift vann pr m² bruksareal (BRA > 150 m²) kr 80
Årsavgift vann kr 3 700
Årsavgift vann med måler kr 1 700
Årsavgift vann m³ kr 8
Leie av måler kr 370
Tilknytningsavgift kloakk (BRA ≤ 150 m²) kr 18 000
Tilknytningsavgift kloakk pr m² bruksareal (BRA > 150 m²) kr 120
Årsavgift kloakk kr 5 000
Årsavgift kloakk med måler kr 2 500
Årsavgift kloakk m³ kr 10