Priser vann og avløp

Se hvordan vi beregner avgiften.

Betalingssatser for vann og avløp
Betalingssatser for vann og avløp per enhet som er tilkoblet offentlig vann/avløp (eksl. mva) 2023
Tilknytningsavgift vann (BRA ≤ 150 m²) kr 12 000
Tilknytningsavgift vann pr m² bruksareal (BRA > 150 m²) kr 80
Årsavgift vann kr 3 600
Årsavgift vann med måler kr 1 600
Årsavgift vann m³ kr 8
Leie av måler kr 370
Tilknytningsavgift kloakk (BRA ≤ 150 m²) kr 18 000
Tilknytningsavgift kloakk pr m² bruksareal (BRA > 150 m²) kr 120
Årsavgift kloakk kr 6 350
Årsavgift kloakk med måler kr 3 600
Årsavgift kloakk m³ kr 11