Priser pleie og omsorg

Priser for pleie- og omsorgstjenester 2023

Korttidsopphold/langtidsopphold sjukeheimen
Type tjeneste: Betaling:
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr. år Benytter maksimale satser, jmf. årlig rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet
Korttidsopphold over 60 døgn pr. år Benytter maksimale satser, jmf. årlig rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet
Langtidsopphold utover 60 døgn pr. år Benytter maksimale satser, jmf. årlig rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet
Dag-/nattopphold Benytter maksimale satser, jmf. årlig rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet
Hjemmesykepleie mm
Type tjeneste: x Pris:
Hjemmesykepleie Etter søknad m/vedtak Vederlagsfritt
Psykiatrisk sykepleie Etter søknad m/vedtak Vederlagtsfritt

 

Betalingssatser praktisk bistand/hjemmehjelp for 2023

G=grunnbeløpet i folketrygda, p.t. kr 106 399. Grunnbeløpet blir endret 1. mai hvert år.

Hjemmehjelp
Inntekt Pris pr. time (inntil 10 timer pr. mnd.) Maks pr. mnd. (fom 11 timer pr. mnd.)
Inntil 2G Bruker maksimale satser, jmf. årlig rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet Bruker maksimale satser, jmf. årlig rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet
2G - 3G Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris
3G - 4G Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris
4G - 5G Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris
5G - 6G Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris
Over 6G Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris

 

Andre tjenester fra omsorgsavd. (vaskeri, hjelpemidler, trygghetsalarm)
Type tjeneste: Pris:
Vaskeritjenester kr 165,- pr. mnd. på abonnement
Egenbetaling for utlån av kommunale hjelpemidler Depositum kr 250,- pr. hjelpemiddel, refusjon kr 175,- ved tilbakelevering
Trygghetsalarm kr 290,- pr. mnd.

 

Matleveranser fra kjøkkenet
Type matprodukt: Pris pr. porsjon:
Middag (på omsorgssenteret) kr 105
Middag, liten porsjon (på omsorgssenteret) kr 100
Middag levert hjemme (etter søknad m/vedtak) kr 120
Kjøp av alle måltider, pris pr. døgn kr 220
Grøt (på omsorgssenteret) kr 40
Grøt (levert hjemme) kr 45
Frokost el. kveldsmat (på omsorgssenteret) kr 45
Næringsdrikk kr 20