Priser pleie og omsorg

Priser for pleie- og omsorgstjenester 2024

For det kommunale botilbudet gjelder husleieloven. Kommunen regulerer husleien en gang i året, jf husleieloven. Hjemmel for brukerbetaling er § 11-2 i lov om kommunale helse-og omsorgstjenester, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. Egenandelen skal ikke overstige kommunens egne utgifter til gjeldende tjeneste (selvkost), jf forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 

Ved lån av kommunale hjelpemidler betaler bruker et depositum på kr 270 per lånt
hjelpemiddel.

 

Kort- og langtidsopphold på sjukeheimen

Korttidsopphold/langtidsopphold sjukeheimen
Type tjeneste: Pris
Korttidsopphold inntil 60 døgn per år. Følger av rundskriv l-1/2024 om endring av fribeløp og egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 193 per døgn
Dag eller nattopphold (per dag/natt) dagsenter. Følger av rundskriv l-1/2024 om endring av fribeløp og egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 110 per døgn
Langtidsopphold utover 60 døgn per år er inntektsavhengig. Fribeløpet før beregning av vederlag jf. årlig rundskriv fra Helse- og omsorgdepartementet. Fribeløp kr. 10 000

* Helse- og omsorgsdepartementet fatsettersatser for 2024 i rundskriv (PDF, 144 kB). Kommunen legger disse til grunn.

Hjemmesykepleie med mer

Prisliste for pleie- og omsorgstjenester 2024
Hjemmesykepleie mm
Type tjeneste: 2024
Hjemmesykepleie Vederlagsfritt etter søknad med vedtak
Psykiatrisk sykepleie Vederlagsfritt etter søknad med vedtak
Hjemmehjelp (vederlag til og med 10 timer per måned)
for husstander med samlede skattbare nettoinntekter før særfradrag under 2 G Bruker maksimale satser, jamfør årlig rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet
for husstander med samlede skattbare nettoinntekter før særfradrag over 2 G Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris
Vederlag fra og med 11 timer per måned Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris
for husstander med samlede skattbare nettoinntekter før særfradrag under 2 G Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris
for husstander med samlede skattbare nettoinntekter før særfradrag over 2 G Prisene justeres tilsvarende prosentvis justering av makspris
Vaskeritjenester kr 170 per måned på abonnement
Trygghetsalarm per måned 300
Dagsenteret 110 kroner per dag inkludert transport og mat. Unntak for noen grupper.

 

Matleveranser fra kjøkkenet

Matleveranser fra kjøkkenet
Type matprodukt: Pris pr. porsjon:
Middag (på omsorgssenteret) kr 110
Middag, liten porsjon (på omsorgssenteret) kr 105
Middag levert hjemme (etter søknad m/vedtak) kr 125
Kjøp av alle måltider, pris pr. døgn kr 230
Grøt (på omsorgssenteret) kr 42
Grøt (levert hjemme) kr 47
Frokost el. kveldsmat (på omsorgssenteret) kr 47
Næringsdrikk kr 21