Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Priser pleie og omsorg

Priser pleie og omsorg

Priser for pleie- og omsorgstjenester 2021

Korttidsopphold/langtidsopphold sjukeheimen
Type tjeneste: Betaling:
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr. år kr 175,- pr. døgn
Korttidsopphold over 60 døgn pr. år Etter satser for langtidsopphold
Langtidsopphold utover 60 døgn pr. år 75 % av grunnbeløpet fratrukket et fribeløp på kr 8.400. Av inntekt utover grunnbeløpet betales 85 % av inntekt.
Dag-/nattopphold kr 95,- pr. døgn
Fribeløp langtidsopphold kr 9.000
Fribeløp dobbeltrom m/felles bad kr 42.900,-
Hjemmesykepleie mm
Type tjeneste: Pris:
Hjemmesykepleie Etter søknad m/vedtak Vederlagsfritt
Psykiatrisk sykepleie Etter søknad m/vedtak Vederlagtsfritt

 

Betalingssatser praktisk bistand/hjemmehjelp for 2021

G=grunnbeløpet i folketrygda, p.t. kr 99 858. Grunnbeløpet blir endret 1. mai hvert år.

Hjemmehjelp
Inntekt Pris pr. time (inntil 10 timer pr. mnd.) Maks pr. mnd. (fom 11 timer pr. mnd.)
Inntil 2G kr 89 kr 210
2G - 3G kr 102 kr 1 119
3G - 4G kr 134 kr 1 478
4G - 5G kr 163 kr 1 798
5G - 6G kr 191 kr 2 105
Over 6G kr 220 kr 2 425

 

Andre tjenester fra omsorgsavd. (vaskeri, hjelpemidler, trygghetsalarm)
Type tjeneste: Pris:
Vaskeritjenester kr 170,- pr. mnd.
Egenbetaling for utlån av kommunale hjelpemidler Depositum kr 250,- pr. hjelpemiddel, refusjon kr 175,- ved tilbakelevering
Trygghetsalarm kr 270,- pr. mnd.

 

Matleveranser fra kjøkkenet
Type matprodukt: Pris pr. porsjon:
Middag (på omsorgssenteret) kr 91,-
Middag, liten porsjon (på omsorgssenteret) kr 75,-
Middag levert hjemme (etter søknad m/vedtak) kr 101,-
Kjøp av alle måltider, pris pr. døgn kr 146,-
Grøt (på omsorgssenteret) kr 35,-
Grøt (levert hjemme) kr 40,-
Frokost el. kveldsmat (på omsorgssenteret) kr 45,-
Næringsdrikk kr 15,-