Bjerkreim kommune

Priser pleie og omsorg

Priser pleie og omsorg

Priser for pleie- og omsorgstjenester 2022

Korttidsopphold/langtidsopphold sjukeheimen
Type tjeneste: Betaling:
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr. år Kr. 180,- pr. døgn
Korttidsopphold over 60 døgn pr. år Etter satser for langtidsopphold
Langtidsopphold utover 60 døgn pr. år 75 % av grunnbeløpet (kr. 106 399) fratrukket et fribeløp på kr 9.100. Av inntekt utover grunnbeløpet betales 85 % av inntekt.
Dag-/nattopphold kr 100,- pr. døgn
Fribeløp langtidsopphold kr 9.100
Fribeløp dobbeltrom m/felles bad kr 44.100,-
Hjemmesykepleie mm
Type tjeneste: Pris:
Hjemmesykepleie Etter søknad m/vedtak Vederlagsfritt
Psykiatrisk sykepleie Etter søknad m/vedtak Vederlagtsfritt

 

Betalingssatser praktisk bistand/hjemmehjelp for 2022

G=grunnbeløpet i folketrygda, p.t. kr 106 399. Grunnbeløpet blir endret 1. mai hvert år.

Hjemmehjelp
Inntekt Pris pr. time (inntil 10 timer pr. mnd.) Maks pr. mnd. (fom 11 timer pr. mnd.)
Inntil 2G 91 215
2G - 3G 104 1147
3G - 4G 138 1514
4G - 5G 168 1843
5G - 6G 196 2157
Over 6G 226 2486

 

Andre tjenester fra omsorgsavd. (vaskeri, hjelpemidler, trygghetsalarm)
Type tjeneste: Pris:
Vaskeritjenester kr 160,- pr. mnd. på abonnement
Egenbetaling for utlån av kommunale hjelpemidler Depositum kr 250,- pr. hjelpemiddel, refusjon kr 175,- ved tilbakelevering
Trygghetsalarm kr 280,- pr. mnd.

 

Matleveranser fra kjøkkenet
Type matprodukt: Pris pr. porsjon:
Middag (på omsorgssenteret) kr 95,-
Middag, liten porsjon (på omsorgssenteret) kr 79,-
Middag levert hjemme (etter søknad m/vedtak) kr 108,-
Kjøp av alle måltider, pris pr. døgn kr 150,-
Grøt (på omsorgssenteret) kr 36,-
Grøt (levert hjemme) kr 41,-
Frokost el. kveldsmat (på omsorgssenteret) kr 41,-
Næringsdrikk kr 17,-