Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Priser pleie og omsorg

Priser pleie og omsorg

Priser for pleie- og omsorgstjenester 2020

Korttidsopphold/langtidsopphold sjukeheimen
Type tjeneste: Betaling:
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr. år kr 170,- pr. døgn
Langtidsopphold utover 60 døgn pr. år 75 % av grunnbeløpet fratrukket et fribeløp på kr 8.200. Av inntekt utover grunnbeløpet betales 85 % av inntekt.
Dag-/nattopphold kr 80,- pr. døgn
Fribeløp langtidsopphold kr 8.200
Fribeløp dobbeltrom m/felles bad kr 39.300
Hjemmesykepleie mm
Type tjeneste: Pris:
Hjemmesykepleie Etter søknad m/vedtak Vederlagsfritt
Psykiatrisk sykepleie Etter søknad m/vedtak Vederlagtsfritt

 

Betalingssatser praktisk bistand/hjemmehjelp for 2020.

G=grunnbeløpet i folketrygda, p.t. kr 99 858. Grunnbeløpet blir endret 1. mai hvert år.

Hjemmehjelp
Inntekt Pris pr. time Maks pr. mnd.
Inntil 2G kr 89 kr 210
2G - 3G kr 102 kr 1 119
3G - 4G kr 134 kr 1 478
4G - 5G kr 163 kr 1 798
5G - 6G kr 191 kr 2 105
Over 6G kr 220 kr 2 425

 

Andre tjenester fra omsorgsavd. (vaskeri, hjelpemidler, trygghetsalarm)
Type tjeneste: Pris:
Vaskeritjenester kr 170,- pr. mnd.
Egenbetaling for utlån av kommunale hjelpemidler Depositum kr 250,- pr. hjelpemiddel, refusjon kr 175,- ved tilbakelevering
Trygghetsalarm kr 270,- pr. mnd.

 

Matleveranser fra kjøkkenet
Type matprodukt: Pris pr. porsjon:
Middag (på omsorgssenteret) kr 88,-
Middag levert hjemme (etter søknad m/vedtak) kr 98,-
Grøt (på omsorgssenteret) kr 35,-
Grøt (levert hjemme) kr 40,-
Frokost el. kveldsmat (på omsorgssenteret) kr 45,-
Kjøp av alle måltider Fratrekk av lunsj