Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Priser feiing og renovasjon

Priser feiing og renovasjon

Feieavgift

Feieavgift
Feieavgift eksl. mva 2020
Årlig avgift pr. pipeløp - bolig kr 250 + mva
Årlig avgift pr. pipeløp - fritidsbolig kr 260 + mva

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr DIM
Renovasjonsgebyr DIM inkl. mva 2020
Årsgebyr bustadrenovasjon kr 4 125
Årsgebyr hytterenovasjon kr 2 000
Tømmegebyr standard septikanlegg kr 3 750

 

Flere priser for avfall og gjenvinning

finner du på nettsidene til Dalane Miljøverk - DIM.no