Priser feiing og renovasjon

Hus/hytteeier betaler uavhengig av om det er gjennomført i løpet av 2024. 

Feiing og tilsyn inkludert mva.
Feiing og tilsyn inkludert mva. 2024
Årlig feievgift pr. pipeløp - bolig kr 160
Årlig feieavgift pr. pipeløp - fritidsbolig kr 180
Årlig tilsynsavgift per bolig kr 190
Årlig tilsynsavgift per fritidsbolig kr 220

 

Renovasjonsgebyr DIM
Dalane miljøverk inkludert mva 2024
Årsgebyr boligrenovasjon kr 5000
Årsgebyr hytterenovasjon kr 2875
Tømmegebyr standard septiktanker kr 2500
Tilleggsgebyr
Bomtur (fremmøte uten tømmemulighet) kr 1167,50 pr. stk
Tømmeslange lenger enn 40 meter (tillegg per meter) kr 68,75 pr. m
Septikvolum mer enn 4 kubikk tillegg per kubikk kr 388,75 pr. kubikk
Ekstra tilkjøring (untenom planlagt tømmerute) kr 1955 pr. stk
Ekstra pumpeutstyr/traktor (tillegg per tømming) kr 2595 pr. stk
Vannfylling i henhid til instruks (tillegg per kubikk påfylt vann) kr 778,75 pr. kubikk
Utrykning (tillegg per tømming) kr 7786,25 pr. stk
Tilleggsgebyrene for 2024 er indeksregulert, og er også publisert på nettsidene til Dalane miljøverk.

Flere priser for avfall og gjenvinning

finner du på nettsidene til Dalane Miljøverk - DIM.no