Bjerkreim kommune

Priser feiing og renovasjon

Priser feiing og renovasjon

Feieavgift

Feieavgift
Feieavgift eksl. mva 2022
Årlig avgift pr. pipeløp - bolig kr 270 + mva
Årlig avgift pr. pipeløp - fritidsbolig kr 280 + mva

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr DIM
Renovasjonsgebyr DIM inkl. mva 2022
Årsgebyr bustadrenovasjon kr 4 375
Årsgebyr hytterenovasjon kr 2 250
Tømmegebyr standard septikanlegg kr 3 750

 

Flere priser for avfall og gjenvinning

finner du på nettsidene til Dalane Miljøverk - DIM.no