Bjerkreim kommune

Priser feiing og renovasjon

Priser feiing og renovasjon

Feieavgift

Feieavgift
Feieavgift eksl. mva 2019
Årlig avgift pr. pipeløp - bolig kr 250 + mva
Årlig avgift pr. pipeløp - fritidsbolig kr 260 + mva

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr DIM
Renovasjonsgebyr DIM (eksl. mva) 2019
Årsgebyr bustadrenovasjon kr 3 000
Årsgebyr hytterenovasjon kr 1 500
Tømmegebyr standard septikanlegg kr 2 850

 

Flere priser for avfall og gjenvinning

finner du på nettsidene til Dalane Miljøverk - DIM.no