Priser feiing og renovasjon

Feieavgift

Feieavgift
Feieavgift eksl. mva 2023
Årlig avgift pr. pipeløp - bolig kr 270 + mva
Årlig avgift pr. pipeløp - fritidsbolig kr 280 + mva

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr DIM
Renovasjonsgebyr DIM eks mva 2023
Årsgebyr bustadrenovasjon kr 3700
Årsgebyr hytterenovasjon kr 2 050
Tømmegebyr standard septikanlegg kr 2000

Flere priser for avfall og gjenvinning

finner du på nettsidene til Dalane Miljøverk - DIM.no