Bjerkreim kommune

Priser barnehage

Priser barnehage

Betalingssatser barnehage:

Gjelder fra 01.01.2022
Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år
5 dager pr. uke 3.050 33.550
4 dager pr. uke 2.928 32.208
3 dager pr. uke 2.196 24.156
Mat pr. dag: kr 19,-
Søskenmoderasjon gis med 30% reduksjon for barn 2 og 50% for 3. og påfølgende barn
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 320,- pr. dag.