Bjerkreim kommune

Priser barnehage

Priser barnehage

Betalingssatser barnehage:

Gjelder fra 01.01.2022
Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år
5 dager pr. uke 3.315 36.465
4 dager pr. uke 3.182 35.000
3 dager pr. uke 2.386 26.250
Mat pr. dag: kr 19,-
Søskenmoderasjon gis med 30% reduksjon for barn 2 og 50% for 3. og påfølgende barn
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 320,- pr. dag.