Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Priser barnehage

Priser barnehage

Betalingssatser barnehage:

Gjelder fra 01.01.2021
Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år
5 dager pr. uke 3.230 35.530
4 dager pr. uke 3.100 34.100
3 dager pr. uke 2.326 25.586
Mat pr. dag: kr 19,-
Søskenmoderasjon gis med 30% reduksjon for barn 2 og 50% for 3. og påfølgende barn
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 300,- pr. dag.