Priser barnehage

Betalingssatser barnehage:

Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år Merknad
5 dager pr. uke 3000 33.000
4 dager pr. uke 2.880 31.680 Påslag på 20 prosent på delte plasser sammenlignet med maksimalpris/fem dager
3 dager pr. uke 2.160 23.760 Påslag på 20 prosent på delte plasser sammenlignet med maksimalpris/fem dager
Mat pr. dag Røysekatten 20
Søskenmoderasjon gis med 30 prosent reduksjon for barn 2 og 50 prosent for 3. og påfølgende barn
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 320,- pr. dag.
Gjelder fra 01.01.2023