Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Priser barnehage

Priser barnehage

Betalingssatser barnehage: Gjelder fra 01.01.2020
Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år
5 dager pr. uke 3.135 34.485
4 dager pr. uke 3.009 33.099
3 dager pr. uke 2.257 24.827
Mat pr. dag: kr 19,-
Søskenmoderasjon gis med 30% reduksjon for barn 2 og 50% for 3. og påfølgende barn
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 300,- pr. dag.