Bjerkreim kommune

Priser barnehage

Priser barnehage

Betalingssatser barnehage: Gjelder fra 01.01.19 - 31.07.19
Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år
5 dager pr. uke 2.990 32.890
4 dager pr. uke 2.870 31.570
3 dager pr. uke 2.152 23.672
Mat pr. dag: kr 19,-
Søskenmoderasjon gis med 30% reduksjon for barn 2 og 50% for 3. og påfølgende barn
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 300,- pr. dag.