Priser barnehage

Betalingssatser barnehage:

Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år Merknad
5 dager pr. uke 3000 33.000
4 dager pr. uke 2.880 31.680 Påslag på 20 prosent på delte plasser sammenlignet med maksimalpris/fem dager
3 dager pr. uke 2.160 23.760 Påslag på 20 prosent på delte plasser sammenlignet med maksimalpris/fem dager
Mat pr. dag Røysekatten 20
Søskenmoderasjon gis med 30 prosent reduksjon for barn 2. Fra 1. august 2023 gis det gratis barnehageplass for barn nr. 3, og påfølgende barn.
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 320,- pr. dag.
Gjelder fra 01.08.2023