Priser barnehage

Betalingssatser barnehage:

Betalingssatser barnehage:
Antall oppholdsdager Pris pr. måned Pris pr. år Merknad
5 dager pr. uke 3000 33.000 Fra 1. august er makspris 2000 per måned, årspris 22 000 kroner
4 dager pr. uke 2.880 31.680
3 dager pr. uke 2.160 23.760 Fra 1. august blir prisen 1440 kroner per måned, årspris 15 840 kroner
Mat pr. dag Røysekatten 21
Søskenmoderasjon gis med 30 prosent reduksjon for barn 2. Fra 1. august 2023 gis det gratis barnehageplass for barn nr. 3, og påfølgende barn.
Kjøp av ekstra dag i barnehagen kr. 334,- pr. dag.
Gjelder fra 1. januar 2024