Førehandsrøysting

Førehandsrøysta kan du gjera frå 1. juli til og med 11. september i kva kommune som helst.


I Bjerkreim kommune kan du tidlegrøysta eller førehandsrøysta i serviceavdelinga på kommunehuset, i kontortida (kl. 08.00 - 15.00). Det kan også avtalast tid til førehandsrøysting utanom kontortida. Kontakt ev. serviceavdelinga på tlf. 51 20 11 00/99.
 

Hugs legitimasjon når du røystar!

Vallova krev at ein veljar som er ukjend for røystemottakaren, skal legitimere seg. Legitimasjon kan vera pass, førarkort eller bankkort med bilete, men du kan også bruke annan legitimasjon. Legitimasjonen må innehalde namnet på veljaren, fødselsdato og bilete.

Dersom du oppheld deg på ein institusjon, som til dømes sjukeheim, sjukehus eller fengsel, kan du få ein tilsett ved institusjonen til å stadfesta identiteten din.

Alle veljarar får tilsendt valkort

På framsida av valkortet finn du informasjon om kva for vallokale du er registrert ved og opningstida på valdagen. Du treng ikkje valkort for å røysta, men det sparar deg for tid. Valkortet gjeld ikkje som legitimasjon.

Publisert av Torunn Ivesdal Gjedrem. Sist endra 10.08.2015
Fann du det du leitte etter?