Bjerkreim kommune

Representantar i styre og råd

Representantar i styre og råd

 

B

Barnas representant i planutvalet (p.t. formannskapet)

Marius Solberg, H

Vara: leiande helsesyster

 

Bjerkreimshallen - styret

Marthon Skårland, H

Vara: Haldis Hagen, Sp

 

Bjerkreimsmarken - kommunen sin representant

Ordførar

Vara: varaordførar

 

Bjerkreimsmarken - LMT-utvalet sin representant

Haldis Hagen, Sp

Vara: Margun A. Hegelstad, H

 

D

Dalane Energi IKS - representantskapet 2015-2019

Torbjørn Ognedal, Sp
Inger Merethe Bjerkreim, H
Gerd Aa. Vassbø, KrF

Varamedlemmer (partivise):

Kjetil Slettebø, Sp
Marius Solberg, H
Ane Fuglestad Skutlaberg, KrF

 

Dalane Energi IKS - styret (2016-2020)

Marthon Skårland, H (nestleder)

Vara: Haldis Hagen, Sp

 

Dalane Friluftsråd

Sunniva R. Veen, Sp

Vara: Jan Tore Skårland, H

 

Dalane Folkemuseum

Karl Johan E. Olsen, H

Vara: Mauritz Bjerkreim, V

 

Dalane Miljøverk IKS - representantskapet 2015-2019

Marthon Skårland, H
Ane Fuglestad Skutlaberg, KrF

1. vara: Kjetil Slettebø, Sp
2. vara: Inger Merethe Bjerkreim, H

 

Dalane Miljøverk IKS - styret

Torbjørn Ognedal, Sp (leiar)
Gerd Aa. Vassbø, Krf

 

Dalane tingrett - meddommarar (01.01.17 - 31.12.20)

Kvinner:
Grethe Inger Hegrestad
Siri Vikeså Sjøtrø
Borghild H. Gjedrem
Gerny Egeland Harouny
Elsa Vassbø Vaule (frå 12.06.19)

Menn:
Leif Gjedrem
Andreas Osland
Leiv Ove Tengesdal
Nis Willem Bartels
Stein KittelsenDalane vannområdeutvalg (i vannregion Rogaland)

Ordførar

Vara: varaordførar

 

Dyrevernsnemnd for Dalane, Sirdal og Flekkefjord (01.01.17 - 31.12.20)

Regine-Jeanette Heskestad, Lund
Tore Sunde-Rasmussen, Eigersund
Gaute Urdal, Sokndal

Sunniva Ravndal Veen, Bjerkreim
Kjell Magne Leirflåt, Lund
Terje Andreassen, Eigersund

 

F

Forhandlingsutvalet

Ordførar
Varaordførar
Tone Vaule, Ap

 

Forliksrådet (01.01.17 - 31.12.20)

Asbjørn Tengesdal - leiar
Torill Dalane Gjedrem
Aarne Undheim

1. vara: Linda Marie Ø. Frøland
2. vara: Stein Kittelsen
3. vara: Wencke S. Olsen

 

Forpakting (Utval for forpaktingsskjønn)

Andreas Tengesdal
Kjell G. Helland
Anne Kristine Birkeland

 

Fullmektiger for forliksrådet (01.01.18 - 31.12.21)

Jorunn Birkeland
John Skårland
Tor Anton Versland

 

G

Gulating lagmannsrett - lagrettemedlemmer/meddommarar (01.01.17 - 31.12.20)

Kvinner:
Ellen Cecilie Vikeså
Tyra Skårland

Menn:
Egil Stokkeland
Øyvind Sjøtrø

 

H

Heimevernsnemnd

Andrè Gjedrem
Asbjørn Tengesdal

Vara: Jan Halvard Vinningland
Vara: Skjalg Espedal

 

I

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) - representantskapet 2015-2019

Ordførar

Vara: varaordførar

 

J

Jordskifteretten i Sør-Rogaland - meddommarar (01.01.17 - 31.12.20)

Kvinner:
Gerd Kari Laksesvela
Merete Hestnes
Ingveig Bjordal Gjedrem
Siv Bjerkreim
Tora-Britt Svela
Sigfrid Vassbø Vaule
Hege Brattebø

Menn:
Ivar Eldor Espeland
Andreas Osland
Ketil Gjedrem
Ola Audun Svela
Baard Gravdal
Egil Gjedrem
Oddbjørn Ognedal

 

K

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Ordførar

Vara: varaordførar

 

Konfliktråd (Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeklere)

Marius Solberg, H

 

Lyse - bedriftsforsamling

Ordførar

Vara: varaordførar

 

M

Magma Geopark - styre

Norvald Skretting (leder)
Anja Hovland
Nina Othilie Høiland
Janne Nystøl Spilde
Øyvind Sjøtrø

1. vara: Bodil Heskestad
2. vara: Kjell Rek
3. vara: Dan Marius Svendsen

 

O

Overskattetakstnemnd

Karl Johan E. Olsen, H - leiar 
Andreas Osland, Sp - nestleiar 
Aslaug Marie Undheim, V
Else Juul  
Aud Sissel Birkeland, Ap 
Ane Fuglestad Skutlaberg, Krf

Varamedlemmer (personlege):

Lars Olaf Solberg (for Olsen)
Merete Hestnes (for Osland)
Karl Brådli (for Undheim)
Egil Gjedrem, KrF (for Juul)
Tone Vaule, Ap (for Birkeland)
Gerd Aa. Vassbø, KrF (for Skutlaberg)

 

P

Politiråd

Ordfører - leder
Rådmann
SLT-koordinator - sekretær
Politikontakt
Andre ved behov

 

R

Rogaland Revisjon IKS - representantskapet 2015-2019

Ordførar

Vara: varaordførar

 

S

Samarbeidsutvalet for Bjerkreim skule, SU

Tone Vaule, Ap

Vara: Karin Grude Frøyland, Sp

 

Samarbeidsutvalet for Vikeså skule, SU

Karin Grude Frøyland, Sp

Vara: Børge Vassbø, KrF

 

Skattetakstutval

Børge Vassbø, KrF - leiar
Kari Osland Tengesdal, Sp - nestleiar
Annette Olden Nedrebø, Ap

Varamedlemmer (personlege):

Arne Geir Larsen (for Vassbø)
Liv A. Gjedrem (for Tengesdal)
Ola Birkeland (for Nedrebø)

 

Skjønnsmedlemmer (01.01.17 - 31.12.20) (valde av Fylkestinget)

Ivar Eldor Espeland
Øyvind Sjøtrø
Hege Brattebø

 

Soknerådet - fellesrådet (kommunen sin representant)

Ordførar

Vara: varaordførar

 

Stiftelsen Åsen

Ola Birkeland

Vara: Per Spødervold

 

T

Takstmann - Innovasjon Norge (Landbruksbanken / SND)

Landbrukssjefen

Vara: Kjetil Slettebø, Sp

 

U

Ungdommens fylkesting, repr. frå Bjerkreim (2019)

Medlem: Maria Gjedrem
1. vara: Jone Osland
2. vara: Sven Merkesdal

 

Uninor - styret

Idar Sønstabø

Vara: Inger Merethe Bjerkreim, H

 

V

Viltnemnd

LMT-utvalet

 

Viltforvaltning (Arbeidsgruppe for viltforvaltning)

Egil Gjedrem, Krf
Skjalg Espedal, V
Einar Vaule, Frp

 

Vinterlandbruksskulen på Jæren - styret

Bente Gro M. Slettebø, Sp

Vara: Olinn Herikstad

 

Der det ikkje står spesifikk valperiode, er det kommunestyreperioden 2015-2019, representantane her er valde for.

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62