Bjerkreim kommune

Fellesrådet

Fellesrådet

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 2015-19

 
Medlemmer Telefon E-post
Gunnhild Vassbø - leiar 918 37 053

gunnhild.vassbo@dabb.no

Brit Tengesdal 51 45 02 78 / 918 18 270 br-ten@online.no
Olaug H. Nevland - nestleiar 957 30 476 olaug@nevland.name
Olga F. Sundvor 416 37 141

olga_fs@hotmail.com

Per Homse 51 45 25 96/ 413 31 063 per.homse@dabb.no
Tom Fjermedal 995 16 599 tom.fjermedal@hotmail.com
Amund Birkeland 51 45 23 11 / 951 60 306  
 
Varamedlemmer Telefon E-post
1. Sigrun Gåsland 51 91 65 22 sigrun.gasland@dabb.no
2. Christoffer Songe 918 19 290

chr.songe@gmail.com

3. Rolf Svela 416 38 450 rolf.svela@hotmail.com
4. Thyra Bjerkreim    Utvalssekretær:
Brit Fuglestad, tlf. 51 20 11 63,
epost brit.fuglestad@bjerkreim.kommune.no

Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63