Bjerkreim kommune

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet

 

 Administrasjonsutvalet 2015-19

 

Namn Parti  Mob.tlf. E-post
Torbjørn Ognedal - ordførar Sp 478 50 180   torbjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no
Marthon Skårland - varaordførar H 958 31 565 maleren@online.no
Inger Merethe Bjerkreim H 971 61 782 imb@norengros.no
Gerd Aa. Vassbø KrF 976 55 125 gerd.vassbo@dabb.no
Karl Gjedrem Ap 948 31 043 kgjedrem5@gmail.com

 

     
Varamedlemmer Parti Mob.tlf. E-post
1. Bente Gro M. Slettebø Sp 412 13 619 sletteb@online.no
2. Ane F. Skutlaberg KrF 416 12 708 aneskutlaberg@gmail.com
3. Kjetil Slettebø Sp 900 78 146 kjetil@slettebo.net
4. Haldis Hagen Sp 476 62 384 halldis.hagen@gmail.com
5. Tone Vaule Ap 924 57 629 tone@bjerkreim-trelast.no
   
Arbeidstakarrepr. Forbund Mob.tlf.

Bjørn Tore Birkeland

post@bjerkreim.utdanningsforbundet.no

Utdanningsforbundet 978 88 398

Anne Kristin Furuseth

htv-delta@bjerkreim.kommune.no

Delta 930 42 929
Vara for arbeidstakarrepr.    

1. Berit Versland Herredsvela

htv-fagf@bjerkreim.kommune.no 

Fagforbundet 911 86 714

2. Anne Gjedrem Friestad

htv-sykepl@bjerkreim.kommune.no

Sykepleierforbundet 404 44 921


Utvalssekretær:
Torunn Ivesdal Gjedrem, tlf. 51 20 11 62,
e-post torunn.gjedrem@bjerkreim.kommune.no
 

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62