Bjerkreim kommune

Regionråd Dalane

Regionråd Dalane

 Logo - Klikk for stort bilde

Regionråd Dalane blei oppretta 01.01.2014. Ordførarar, varaordførarar og rådmenn i Dalanekommunane er medlemmer i rådet. Leiarvervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunane, to og to år i følgjande rekkefølgje; Bjerkreim 2014 og 2015, Lund 2016 og 2017, Sokndal 2018 og 2019 og Eigersund 2020 og 2021. Deretter startar ny runde mellom kommunane.

Den kommunen som har sekretariatet har også leiar (ordførar) og nestleiar (varaordførar) av rådet dei aktuelle åra.

Møteplan, innkallingar og protokollar finn du i aktuell kommune under politikk, møteplan og sakslister.

 

Medlemmer:

Ordførar Bjerkreim; Torbjørn Ognedal, torbjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no
Varaordførar Bjerkreim; Marthon Skårland, maleren@online.no
Rådmann; Ørjan Daltveit, orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no

Ordførar Eigersund; Odd Stangeland, odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Varaordførar Eigersund; Leif Erik Egaas, leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no
Rådmann; Gro Anita Trøan, gro.anita.trøan@eigersund.kommune.no

Ordførar Lund; Olav Hafstad, olav.hafstad@lund.kommune.no
Varaordførar Lund; Ann Sissel Haukland, annsisselhaukland@gmail.com
Rådmann; Siv Kristin Egenes, siv.kristin.egenes@lund.kommune.no

Leder - Ordførar Sokndal; Trond Arne Pedersen, ordforer@sokndal.kommune.no
Nestleder - Varaordførar Sokndal; Frank Toks, cave2004@hotmail.com
Sekretær - Rådmann; fungerende Karl Johan E. Olsen, kjo@sokndal.kommune.no 

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62