Bjerkreim kommune

Regionråd Dalane

Regionråd Dalane

 Logo - Klikk for stort bilde

Regionråd Dalane blei oppretta 01.01.2014. Ordførarar, varaordførarar og rådmenn i Dalanekommunane er medlemmer i rådet. Leiarvervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunane, to og to år i følgjande rekkefølgje; Bjerkreim 2014 og 2015, Lund 2016 og 2017, Sokndal 2018 og 2019 og Eigersund 2020 og 2021. Deretter startar ny runde mellom kommunane.

Den kommunen som har sekretariatet har også leiar (ordførar) og nestleiar (varaordførar) av rådet dei aktuelle åra.

Møteplan, innkallingar og protokollar finn du i aktuell kommune under politikk, møteplan og sakslister.

 

Medlemmer:

Ordførar Bjerkreim; Kjetil Slettebø, kjetil.slettebo@bjerkreim.kommune.no
Varaordførar Bjerkreim; Tone Vaule, tone@bjerkreim-trelast.no
Rådmann; Ørjan Daltveit, orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no 

Ordførar Eigersund; Odd Stangeland, odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Varaordførar Eigersund; Leif Erik Egaas, leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no
Rådmann; Gro Anita Trøan, gro.anita.trøan@eigersund.kommune.no

Ordførar Lund; Hogne Skjerpe, hogne.skjerpe@lund.kommune.no
Varaordførar Lund; Gro Helleland, gohelleland@gmail.com
Rådmann; Siv Kristin Egenes, siv.kristin.egenes@lund.kommune.no

Leder - Ordførar Sokndal; Jonas Andersen Sayed, jsa@sokndal.kommune.no
Nestleder - Varaordførar Sokndal; Bjørn Inge Mydland, bmydland@online.no
Sekretær - Rådmann; Lars-Arne Oldernes, lao@sokndal.kommune.no