Regionråd Dalane

 Logo - Klikk for stort bilete

Regionråd Dalane blei oppretta 01.01.2014. Ordførarar, varaordførarar og rådmenn i Dalanekommunane er medlemmer i rådet. Leiarvervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunane, to og to år i følgjande rekkefølgje; Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund.

 

Bjerkreim kommune skal ha sekretariatet i 2014 og 2015, og derfor blir ordførar og varaordførar i Bjerkreim kommune leiar og nestleiar av rådet dei to første åra.

 

Møteplan, innkallingar og protokollar finn du under Politikk - Møteplan og sakslister.

 

Medlemmer:

Ordførar Bjerkreim; Torbjørn Ognedal, torbjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no

Varaordførar Bjerkreim; Marthon Skårland, maleren@online.no

Rådmann; Ørjan Daltveit, orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no

 

Ordførar Eigersund; Odd Stangeland, odd.stangeland@eigersund.kommune.no

Varaordførar Eigersund; Leif Erik Egaas, leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no

Rådmann; Ketil Helgevold, ketil.helgevold@eigersund.kommune.no

 

Leder - Ordførar Lund; Olav Hafstad, olav.hafstad@lund.kommune.no

Nestleder - Varaordførar Lund; Ann Sissel Haukland, annsisselhaukland@gmail.com

Sekretær - Rådmann; Ståle Kongsvik, staalek@lund.kommune.no

 

Ordførar Sokndal; Trond Arne Pedersen, ordforer@sokndal.kommune.no

Varaordførar Sokndal; Frank Toks, cave2004@hotmail.com

Rådmann; Dag Sørensen, dso@sokndal.kommune.no

Publisert av Torunn Ivesdal Gjedrem. Sist endra 07.01.2016
Fann du det du leitte etter?