Ordføraren si side

Her vert "ordføraren sitt hjørne" frå side 2 i siste nummer av Bjerkreimsnytt lagt ut.

Sjå heile Bjerkreimsnytt  her.

 Frå juninummeret:

 Ordførar Torbjørn Ognedal (Bjerkreim kommune) - Klikk for stort bilete Gode bjerkreimbuar

Så var ei flott 17.mai feiring over, mykje folk og topp vêr. Eg er verkelig imponert over talen av dei tre elevane frå Bjerkreim skule, og måten den blei framført på. Dei kom med eit flott og ærleg bodskap. Dette er ein tradisjon me må ta godt vare på. Dagen blei avslutta med ein topp spennande stafett - må berre få gratulera Vikeså skule med seieren. Bjerkreim kjem heilt sikkert sterkare tilbake.

I kommunestyret i mai var planar for nytt omsorgssenter oppe til behandling, det blei vedtatt at gruppa som arbeider med dette skal ta ein grundig gjennomgang om plasseringa, og leggja det fram for kommunestyret tidleg i haust. Det er viktig å ta seg tid, det er trass alt ei stor og viktig investering for kanskje dei neste 50 åra. Det som gjer at det haster litt er forholda som dei tilsette arbeider under i det gamle omsorgssenteret, men dei viser ein fantastisk innsats for å gjera det beste for brukarane. Får seia som ei av brukarane sa om nytt senter, at det viktigaste er ikkje plasseringa, men at dagens tilsette blir med inn i nytt bygg. Det trur eg seier det aller meste.

Når det gjeld E39 håpar eg alle har fått sagt kva dei meiner, diskusjonane har i det minste vore mange. Nå er det opp til Statens vegvesen å gå gjennom alle innspel, og koma med si tilråding.

Nå står sommaren for tur med varme og fine dagar, og ferie. Ferie kan vera så mangt, det viktigaste er nok for dei fleste å gjera noko anna enn dei gjer til dagleg. Ha ein flott sommar alle saman !

 

Signatur Torbjørn - Klikk for stort bilete Kontaktinfo for ordføraren

Sist endra 30.05.2017
Fann du det du leitte etter?