Ordføraren si side

Her vert "ordføraren sitt hjørne" frå side 2 i siste nummer av Bjerkreimsnytt lagt ut.

Sjå heile Bjerkreimsnytt  her.

 Frå oktobernummeret:

 Ordførar Torbjørn Ognedal (Bjerkreim kommune) - Klikk for stort bilete Gode bjerkreimbuar

Så har det vorte haust – litt vått, men mildt. Same korleis veret er, så skjer det mange spennande ting i kommunen. Hallen er nok det som viser best att. Før marken skal områda rundt planerast slik at det skal bli greitt å arrangera årets marken. Me må bare sjå fram til neste års marken – då kan me ta i bruk den nye «storstova» i kommunen.

Ny E39 har vore eit heitt diskusjonstema i mange år, alt frå trasèval, aktuelle kryss osv, men nå nærmar det seg ei avklaring. Nye Veier, som skal stå for bygginga, har opna kontor på Forus. Dette er eit godt teikn på at oppstart nærmar seg. Planlegging/utgreiing av begge alternativa som står att går for fullt, det er eit samarbeid mellom Nye Veier og Statens Vegvesen. Om dei legg ut eitt eller to alternativ på høyring, veit eg ikkje, men det blir ennå mulegheit til å koma med konstruktive innspel.

Planlegging av det nye omsorgssenteret i Kodleberghagen er så vidt i gang. Det er mange avgjersler som må tas. Kva slags bygg, kor mange etasjar, plassering på tomta, utforming av uteområdet og ikkje minst; innhaldet.

Så vil eg gratulera Ørsdølen med ein svært god sesong, med ca. 2500 passasjerar i løpet av sesongen. Det er ikkje bare på grunn av godt ver, men dei har hatt eit interessant og varierande program. Stå på, det er topp reklame for Bjerkreim.

Ha ein fin haust, alle saman. Snakkes på marken.

Husk REFLEKS i haustmørket!!Signatur Torbjørn - Klikk for stort bilete

Kontaktinfo for ordføraren

Sist endra 27.09.2018
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)