Bjerkreim kommune

Kven kan stemma?

Kven kan stemma?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalet har alle norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2019, stemmerett.

I tillegg har du som ikkje er norsk statsborgar, stemmerett dersom du har vore registrert som busett i Norge dei siste tre åra før valdagen, eller er statsborgar i eit anna nordisk land og er folkeregisterført som busett i Norge seinast 30. juni i valåret.

Du må dessutan stå i manntalet.

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Sekretær Bjerkreim skule Tlf. 51 45 93 80