Godkjende vallister

Valstyret har godkjent sju listeforslag til kommunestyrevalet i Bjerkreim 2023.
 

Innan fristen i valgl. § 6-1, 1. ledd, mottok kommunen sju forslag til vallister:

 

  • Arbeiderpartiet
  • Bjerkreim Bygdeliste
  • Bjerkreimlista
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Senterpartiet


Ingen av innleverte listeforslag er trekte jf. valgl. § 6-5. To av kandidatane har kravd fritak jf. valgl. § 3-4. Det gjeld nr. 10 på Arbeiderpartiet sitt listeforslag, her er det ingen erstattar, og nr. 7 på Fremskrittspartiet sitt listeforslag, her har partiet fått inn ein ny kandidat.


Valstyret har godkjent listeforslaga i møte 16.05.2023.

Det er klagerett på valstyret sitt vedtak om å godkjenna eller forkasta listeforslag, jf. valgloven § 6-8. Ei eventuell klage må vera Bjerkreim kommune i hende innan 7 dagar frå offentleggjeringa av overskriftene på dei godkjente vallistene, så klagefristen blir 30. mai 2023. 

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
Nummer Kandidat Fødselsår
1 TONE VAULE 1971
2 Magne Vaule 1956
3 Irene Thorberg 1964
4 Rune Eia 1963
5 Karline Osland 2005
6 Jostein Merkesdal 1964
7 Annette Olden Nedrebø 1966
8 Knut Skjæveland 1959
9 Aud Sissel Birkeland 1965

 

Bjerkreim Bygdeliste

Bjerkreim Bygdeliste
Nummer Kandidat Fødselsår
1 Tore Malmei 1958
2 Håvard Vikeså 1975
3 Kurt Magne Bjerkreim 1989
4 Aslaug Marie Undheim 1952
5 Øyvind Sjøtrø 1957
6 Bjørn Tore Birkeland 1979
7 Mona Westvik Helgeland 1975
8 Arne Bjerkreim 1959
9 Per Svela 1992
10 Terje Laksesvela Helland 1985
11 Einar Vaule 1976
12 Birgitte Espeland 1979
13 Hans Magne Lomeland 1997
14 Einar Andre Vikeså 1993
15 Rasmus Rune Tengesdal 1956
16 Silje Sundvor Eielsen 1981
17 Jan Livar Espeland 1973
18 Ivar Are Veen 1974
19 Reidun Helen Egeland 1963
20 Lars Halvor Astrup 1952
21 Ida Bjerkreim Ellertsen 1987
22 Jan Inge Osland 1974
23 Tor Jan Espedal 1978

 

Bjerkreimlista

Bjerkreimlista
Nummer Kandidat Fødselsår
1 KARL GJEDREM 1950
2 Ellen Gåsland 1979
3 Aril Strand 1959
4 Tom Erik Tengesdal 1971
5 Lina Mathilde Hvidsten Gjedrem 1983
6 Geir Arne Helland 1987
7 Kristine Emily Sporsheim 1992
8 Helge Husveg 1969
9 Virginija Valiukiene 1980
10 Trond Gudmestad 1954
11 Marita Gåsland 2001
12 Tor Egil Nummedal 1983
13 Linda Husveg 1975
14 Kåre Gåsland 1954
15 May-Liss Efteland 1984
16 Tor Gunnar Versland 1979

 

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet
Nummer Kandidat Fødselsår
1 LEIV OVE TENGESDAL 1977
2 Linda Laksesvela 1986
3 Paul Ivar Hov 1980
4 Linda Marie Ødegård Frøland 1978
5 Jørn Egeland 1985
6 Kai Tore Gåsland 1976
7 Tuva Omdal 2004
8 Aleksander Meihack Thu 1998
9 Arne Dirdal 1989
10 Kenneth Stokkeland 1974

 

Høyre

Høyre
Nummer Kandidat Fødselsår
1 INGER MERETHE BJERKREIM 1971
2 Magnar Sandstøl 1962
3 Åshild Slettebø 1969
4 Skjalg Espedal 1966
5 Kristian Espeland 1998
6 Mona Tengsareid Espeland 1971
7 Ingvar Husveg 1972
8 Tyra Skårland 1961
9 Magnus Solberg 1944
10 Kristian Søyland 1990
11 Øyvind Søyland 1963
12 Anita Eikeland Undheim 1964
13 Sidsel Vikesdal 1964
14 John Arne Gåsland 1973
15 Gunnar Vassbø 1965

 

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti
Nummer Kandidat Fødselsår
1 Børge Vassbø 1980
2 Gunn Anita Grude Vestersjø 1984
3 Ane Fuglestad Skutlaberg 1984
4 Vegard Mong 1986
5 Hans Røynestad 1971
6 Tollef Gjedrem 1969
7 Monika Vassbø 1986
8 Anders Thunestvedt 1986
9 Oddrunn Veen 1970
10 Svein Gunnar Sakseid 1981
11 Gjermund Vassbø 1980
12 Gudmund Oremo 1982
13 Svend Fuglestad Serigstad 1996
14 Gerd Aarrestad Vassbø 1950
15 Alf Helge Søyland 1987
16 Olaf Gjedrem 1948

 

Senterpartiet

Senterpartiet
Nummer Kandidat Fødselsår
1 Bente Gro Milwertz Slettebø 1974
2 Tor Aksel Ramsli 1989
3 Olinn Herikstad 1977
4 Kjell Arne Halvorsen 1966
5 Solvor Grøtteland Helland 1981
6 Torbjørn Ognedal 1955
7 Magnhild Gjedrem 1985
8 Amalie Slettebø 2004
9 Gry Merete Braadli Bentsen 1972
10 Geir Osmundsen 1971
11 Alf Slettebø 2004
12 Ramona Janet Hetland 1980
13 Robert Eikeland Undheim 1989
14 Ola P. Hetland 1958
15 Andreas Osland 1963
Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15