Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Godkjende vallister

Godkjende vallister


 

Klikk for stort bilde
 

 


Innan fristen i valgloven § 6-1, 1, mottok kommunen fem forslag til vallister:

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.
 

Ingen av innleverte listeforslag er trekte jf. valgloven § 6-5.
Ingen av kandidatane har kravd fritak jf. valgloven § 3-4.


Valstyret har godkjent listeforslaga i møte 30.04.19.

Klagefristen etter offentleggjering har gått ut og ingen klager er mottatt, jf. valgloven § 6-8. 

 

(17.01.2019, korrigert 28.03.2019)
1. Kjetil Slettebø, f. 1987
2. Bente Gro Milwertz Slettebø, f. 1974
3. Karin Grude Frøyland, f. 1986
4. Torbjørn Ognedal, f. 1955
5. Olinn Herikstad, f. 1977
6. Haldis Hagen, f. 1967
7. Rolf Gravdal, f. 1964
8. Tor Aksel Ramsli, f. 1989
9. Jon Arvid Vassbø, f. 1967
10. Magnhild Gjedrem, f. 1985
11. Geir Osmundsen, f. 1971
12. Kenneth Bjerkreim, f. 1997
13. Gry Merete Braadli, f. 1972
14. Andreas Osland, f. 1963
15. Per Spødervold, f. 1954

(19.02.2019)
1. Marthon Skårland, f. 1949
2. Mona Tengsareid Espeland, f. 1971
3. Marius Solberg, f. 1981
4. Jan Tore Skårland, f. 1982
5. Skjalg Espedal, f. 1966
6. Kristin Gåsland, f. 2001
7. Kristian Espeland, f. 1998
8. Magnar Sandstøl, f. 1962
9. Åshild Slettebø, f. 1969
10. John Arne Gåsland, f. 1973
11. Margun Agnete Hegelstad, f. 1963
12. Geir Helland, f. 1985
13. Tyra Skårland, f. 1961
14. Lars Olaf Solberg, f. 1985
15. Øyvind Søyland, f. 1963
16. Inger Merethe Bjerkreim, f. 1971

(22.03.2019)
1. Tone Vaule, f. 1971
2. Morten Thommesen Gjedrem, f. 1982
3. Kristine Osland, f. 1975
4. Aud Sissel Birkeland, f. 1965
5. Rune Eia, f. 1963
6. Borghild Hvidsten Gjedrem, f. 1981
7. Vetle Skjæveland, f. 1998
8. Kari Hilde Hellestø, f. 1968
9. Kristian Eia, f. 2000
10. Lina Mathilde Hvidsten Gjedrem, f. 1983
11. Jostein Merkesdal, f. 1964
12. Annette Olden Nedrebø, f. 1966
13. Irene Thorberg, f. 1964

(25.03.2019)
1. Tore Malmei, f. 1958
2. Øyvind Sjøtrø, f. 1957
3. Mona Westvik Helgeland, f. 1975
4. Aslaug Marie Undheim, f. 1952
5. Arne Bjerkreim, f. 1959
6. Terje Laksesvela Helland, f. 1985
7. Gunnar Hågbo, f. 1974
8. Steinar Solberg, f. 1963
9. Siri Elin Bjordal, f. 1993

(26.03.2019)
1. Idar Sønstabø, f. 1972
2. Ane Fuglestad Skutlaberg, f. 1984
3. Egil Gjedrem, f. 1967
4. Gunn Anita Grude Vestersjø, f. 1984
5. Gerd Aarrestad Vassbø, f. 1950
6. Oddrunn Veen, f. 1970
7. Hans Røynestad, f. 1971
8. Monika Vassbø, 1986
9. Gustav Kjølberg, f. 1981
10. Maritha Elen Vindenes, f. 1984
11. Rolf Moi, f. 1945
12. Camilla Gjedrem, f. 1988
13. Eline Reime Mong, 1990
14. Olaf Gjedrem, f. 1948

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15