Bjerkreim kommune

Val 2021

Val 2021


 

Stortings- og sametingsvalet 13. september 2021

 

Informasjon om valet ligg på Valgdirektoratet si nettside (valg.no).

Godkjende vallister
På nettsida til Rogaland fylkeskommune ligg vallistene til stortingsvalet 2021, for Rogaland fylke.

Oppmoding om å stemma på førehand!
Pga. smittesituasjonen og eit ønskje om å spreia veljarane i tid, oppmodar valstyret flest muleg til å stemma på førehand, og at veljarane nyttar heile førehandsstemmeperioden frå 10. august (ev. frå 1. juli), ikkje bare siste veka før valet. Takk!

Smittesituasjonen
Vi veit ikkje nå korleis smittesituasjonen vil vera i august/september, men alle som ønskjer å stemma skal få stemt. Vi har ein plan for korleis veljarar som ev. er i karantene eller isolasjon skal få gitt sin stemme, og har fokus på godt smittevern i alle ledd - for alle veljarane!

Manntal og veljarlister til politiske parti
Politiske parti som stiller liste til valet har, jf. valgforskr. § 3, rett på eitt gratis eksemplar av manntalet for Bjerkreim kommune, men dei må melda ønskjet til kommunen innan fristen som valstyret har fastsett; 01.09.2021. Politiske parti kan også be om lister og etikettar over bestemte grupper av veljarne, men dette må det betalast for. Kommunen held oversikt over utleverte eksemplar av manntalet fordi dei skal leverast tilbake til kommunen innan to år. Send bestilling til: torunn.gjedrem@bjerkreim.kommune.no.

Ansvarlege for valet i Bjerkreim kommune
Torunn Ivesdal Gjedrem, torunn.gjedrem@bjerkreim.kommune.no, tlf. 51 20 11 62
Brit Fuglestad, brit.fuglestad@bjerkreim.kommune.no, tlf. 51 20 11 63

 

Tidlegare val

Valprotokoll 2011 (PDF, 669 kB)
Valprotokoll 2013 (PDF, 49 kB)
Valprotokoll 2015 kommunestyrevalet (PDF, 87 kB)
Valprotokoll 2015 fylkestingsvalet (PDF, 47 kB)
Valprotokoll 2017 (PDF, 672 kB)

Valprotokoll 2019 kommunestyrevalet (PDF, 178 kB)
Valprotokoll 2019 fylkestingsvalet (PDF, 147 kB)
Valprotokoll 2021 (PDF, 4 MB)

Lenker

Bjerkreim Arbeiderparti
Bjerkreim Frp
Bjerkreim Høyre
Bjerkreim Krf
Bjerkreim Krf facebook
Bjerkreim Senterparti
Bjerkreim Venstre

Partiregisteret
Valgforskriften
Valgloven

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63