Bjerkreim kommune

Val 2023

Val 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 11. september 2023

Valgdirektoratet si nettside (valg.no)

Listeforslag

Informasjon om listeforslag, maler og levering av listeforslag ligg på valg.no.

Ansvarlege for valet i Bjerkreim kommune

Torunn Ivesdal Gjedrem, torunn.gjedrem@bjerkreim.kommune.no, tlf. 51 20 11 62
Brit Fuglestad, brit.fuglestad@bjerkreim.kommune.no, tlf. 51 20 11 63

Tidlegare val

Valprotokoll 2011 (PDF, 669 kB)
Valprotokoll 2013 (PDF, 49 kB)
Valprotokoll 2015 kommunestyrevalet (PDF, 87 kB)
Valprotokoll 2015 fylkestingsvalet (PDF, 47 kB)
Valprotokoll 2017 (PDF, 672 kB)

Valprotokoll 2019 kommunestyrevalet (PDF, 178 kB)
Valprotokoll 2019 fylkestingsvalet (PDF, 147 kB)
Valprotokoll 2021 (PDF, 4 MB)

Lenker

Bjerkreim Arbeiderparti
Bjerkreim Frp
Bjerkreim Høyre
Bjerkreim Krf
Bjerkreim Krf facebook
Bjerkreim Senterparti
Bjerkreim Venstre

Partiregisteret
Valgforskriften
Valgloven

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon +47 51 20 11 62
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon +47 51 20 11 63