Bjerkreim kommune

Formannskapet 2015-19

Formannskapet 2015-19

Bjerkreim formannskap 2015-2019 - Klikk for stort bildeBjerkreim formannskap 2015-2019

 

Formannskapet
Navn Parti Mob.tlf. E-post
Torbjørn Ognedal - ordførar Sp 478 50 180 torbjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no
Marthon Skårland - varaordførar H 958 31 565 maleren@online.no
Kjetil Slettebø Sp 900 78 146 kjetil@slettebo.net
Inger Merethe Bjerkreim H 971 61 782 imb@norengros.no
Ane Fuglestad Skutlaberg Krf (416 12 708) fastnr. 51452222 aneskutlaberg@gmail.com
Gerd Aa. Vassbø Krf 976 55 125 gerd.vassbo@dabb.no
Karl Gjedrem Ap 948 31 043 kgjedrem5@gmail.com
Varamedlemmer Sp:
1. Bente Gro M. Slettebø Sp 412 13 619 sletteb@online.no
2. Haldis Hagen Sp 476 62 384 halldis.hagen@gmail.com
3. Karin Grude Frøyland Sp 472 63 023 karin_grude@hotmail.com
Varamedlemmer H:
1. Marius Solberg H 997 48 798 marius.solberg@bjerkreim.kommune.no
2. Jan Tore Skårland H 951 30 596 jan.tore@skarlandas.no
Varamedlemmer Krf:
1. Egil Gjedrem Krf 415 97 408 egil.gjedrem@gmail.com
2. Børge Vassbø Krf 404 94 797 borge.vassbo@hotmail.com
Varamedlemmer Ap/V:
1. Tone Vaule Ap 924 57 629 tone@bjerkreim-trelast.no
2. Tore Malmei V 900 59 222 tore@malmei.no
Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62