Bjerkreim kommune

Regionråd Dalane

Regionråd Dalane

   

Regionråd Dalane blei oppretta 01.01.2014. Namnet blei endra til Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd våren 2021. Ordførarar, varaordførarar og rådmenn i Dalanekommunane er medlemmer i rådet. Leiarvervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunane, to og to år i følgjande rekkefølgje;

    Bjerkreim 2014 og 2015 
    Lund 2016 og 2017
    Sokndal 2018 og 2019 
    Eigersund 2020 og 2021
    Bjerkreim 2022 og 2023
    Lund 2024 og 2025
    Sokndal 2026 og 2027
    Eigersund 2028 og 2029

Den kommunen som har sekretariatet har også leiar (ordførar) og nestleiar (varaordførar) av rådet dei aktuelle åra.

Møteplan, innkallingar og protokollar finn du i aktuell kommune under politikk og Møteplan

Reglementet for Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd (PDF, 30 kB) blei oppdatert og vedteke den 25.03.2022.

Medlemmer:

Bjerkreim kommune:
Leder - Ordførar Kjetil Slettebø, kjetil.slettebo@bjerkreim.kommune.no
Nestleder - Varaordførar Tone Vaule, tone.vaule@azets.com
Sekretær - Kommunedirektør Ørjan Daltveit, orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no 

Eigersund kommune:
Ordførar Odd Stangeland, odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Varaordførar Leif Erik Egaas, leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no
Kommunedirektør Siri Meling, siri.meling@eigersund.kommune.no

Lund kommune:
Ordførar Magnhild Eia, magnhilde@lund.kommune.no
Varaordførar Gro Helleland, gohelleland@gmail.com
Kommunedirektør Siv Kristin Egenes, siv.kristin.egenes@lund.kommune.no

Sokndal kommune:
Ordførar Jonas Andersen Sayed, jsa@sokndal.kommune.no
Varaordførar Alf Torstein Pettersen, alf.t.pettersen@dabb.no
Konst. rådmann Sigmund Hadland jr, shj@sokndal.kommune.no