Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Regionråd Dalane

Regionråd Dalane

 Klikk for stort bilde  

Regionråd Dalane blei oppretta 01.01.2014. Ordførarar, varaordførarar og rådmenn i Dalanekommunane er medlemmer i rådet. Leiarvervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunane, to og to år i følgjande rekkefølgje;

    Bjerkreim 2014 og 2015 
    Lund 2016 og 2017
    Sokndal 2018 og 2019 
    Eigersund 2020 og 2021
    Bjerkreim 2022 og 2023
    Lund 2024 og 2025
    Sokndal 2026 og 2027
    Eigersund 2028 og 2029

Den kommunen som har sekretariatet har også leiar (ordførar) og nestleiar (varaordførar) av rådet dei aktuelle åra.

Møteplan, innkallingar og protokollar finn du i aktuell kommune under politikk og Møteplan (for 2020 og 2021 er sekretariatet i Eigersund kommune). 

 

Medlemmer:

Ordførar Bjerkreim; Kjetil Slettebø, kjetil.slettebo@bjerkreim.kommune.no
Varaordførar Bjerkreim; Tone Vaule, tone@bjerkreim-trelast.no
Rådmann; Ørjan Daltveit, orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no 

Ordførar Eigersund; Odd Stangeland, odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Varaordførar Eigersund; Leif Erik Egaas, leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no
Rådmann; Gro Anita Trøan, gro.anita.trøan@eigersund.kommune.no

Ordførar Lund; Hogne Skjerpe, hogne.skjerpe@lund.kommune.no
Varaordførar Lund; Gro Helleland, gohelleland@gmail.com
Rådmann; Siv Kristin Egenes, siv.kristin.egenes@lund.kommune.no

Leder - Ordførar Sokndal; Jonas Andersen Sayed, jsa@sokndal.kommune.no
Nestleder - Varaordførar Sokndal; Bjørn Inge Mydland, bmydland@online.no
Sekretær - Rådmann; Lars-Arne Oldernes, lao@sokndal.kommune.no